Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudelliset tunnusluvut

Taulukossa on esitelty liiketoimintamme keskeiset tunnusluvut. Lisää taloudellisia tunnuslukuja löytyy vuosikertomuksen tilinpäätösosiosta.

Taloudelliset tunnusluvut
Milj. euroa tai kuten merkitty 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 6 056 6 159 6 161 6 296
Käyttökate 2 452 2 538 3 008 2 271
Vertailukelpoinen käyttökate 2 299 2 416 2 374 2 396
Liikevoitto 1 712 1 874 2 402 1 708
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 607 1 752 1 802 1 833
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 204 1 416 1 769 1 300
Sijoitettu pääoma 19 780 19 420 17 931 16 124
Korollinen nettovelka 7 849 7 814 7 023 6 826
Nettovelka/käyttökate 3,2 3,1 2,3 3,0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate 3,4 3,2 3,0 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 10,2 14,8 11,6
Oman pääoman tuotto, % 12,0 14,6 19,7 15,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 284 1 558 1 408 1 222
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin 15 16 74 27
Liiketoiminnan kassavirta 1 836 1 382 1 613 1 437
EU:n päästökaupan alaiset päästöt, milj. tonnia CO2 6,0 4,8 8,0 9,7
Myönnetyt päästöoikeudet EU:n päästökaupassa, milj. tonnia CO2 3,0 5,4 6,8 5,6
Osakekohtaiset tunnusluvut
Euroa tai kuten merkitty 2013 2012 2011 2010
Osakekohtainen tulos 1,36 1,59 1,99 1,46
Kassavirta/osake 2,07 1,56 1,82 1,62
Oma pääoma/osake 11,28 11,30 10,84 9,24
Osakekohtainen osinko 1) 1,10 1,00 1,00 1,00
Osinko/osakekohtainen tulos, % 80,9 62,9 50,3 68,5
Efektiivinen osinkotuotto, % 6,6 7,1 6,1 4,4
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 8.4.2014.
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset