Vuosikertomus 2013 | In English |

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Taulukossa esitellään keskeisimmät sosiaalisen vastuun tunnusluvut. Tunnusluvut esitetään kattavasti kestävän kehityksen raportin GRI-osiossa.

2013 2012 2011
Henkilöstö keskimäärin 10 246 10 600 11 010
Henkilöstö 31.12. 9 886 10 371 10 780
joista vakituisessa työsuhteessa 9 515 9 899 10 379
Lähtövaihtuvuus, % 9,7 12 13,7
Naisia henkilöstöstä, % 28 28 29
Naisia johtotehtävissä, % 31 35 34
Työterveyshuollon kustannukset, euro/henkilö1) 580 580 560
Sairauspoissaolopäivät 56 316 74 188 69 6542)
Sairauspoissaoloprosentti 2,5 3,1 -
Tapaturmataajuus (LWIF)3), Fortumin henkilöstö 1,1 1,5 1,6
Tapaturmataajuus (LWIF)3), urakoitsijat 4,8 3,8 3,2
Kuolemantapaukset 1 1 1
OHSAS 18001 -sertifioidut toiminnot (% liikevaihdosta) 73 70 60
1) Sisältää Suomen
2) Sisältää Suomen, Ruotsin, Puolan ja Venäjän
3) Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
Henkilöstötilastoja vuodelta 2013 toimintamaittain eriteltyinä
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut maat Yhteensä
Henkilöstö vuoden lopussa 2 477 1 939 4 162 636 672 9 886
miehiä 1 796 1 357 3 030 497 465 7 145
naisia 681 582 1 132 139 207 2 741
Henkilöstö keskimäärin 2 616* 1 993 4 245 660 732 7 630
Henkilöstökulut,
1 000 euroa
208 142* 177 085 87 905 14 881 40 786* 528 799*
Henkilöstökulut per henkilö, 1 000 euroa 79,6 88,9 20,7 22,5 55,7* 51,6
*) Lukua muutettu varmennuksen yhteydessä maaliskuussa 2014.
Henkilöstö maittain 31.12.2013
Henkilöstön määrä 31.12.2013
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset