Vuosikertomus 2013 | In English |

Myynti ja tuotanto

Toimintavuoden tuotantoa leimasi heikko vesivoimatilanne ja hyvä ydinvoiman käytettävyys.

Sähköntuotanto lähteittäin1), %
Lämmöntuotanto lähteittäin1), %
Sähkönhankinta, TWh
Sähkönmyynti maittain, TWh1)
Lämmönmyynti maittain, TWh
Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2011–2013
TWh 2013 2012 2011
Vesivoima 18,0 25,2 21,0
Ydinvoima 23,7 23,4 24,9
Maakaasu 20,0 19,4 18,5
Kivihiili 4,5 3,3 5,8
Biomassa 1,6 1,3 1,7
Turve 0,1 0,1 0,2
Muut 0,8 0,3 0,6
Yhteensä 68,7 73,1 72,7
Sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2013
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Vesivoima 1 500 3 090 4 590
Ydinvoima 1 460 1 816 3 276
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 438 610 3 405 * 258 232 4 943
Lauhdevoima 1 127 309 845 ** 2 281
Muut 3 30 5 38
Yhteensä 4 528 5 855 4 250 258 237 15 128
*) Lukua on täsmennetty vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.
**) Luku on lisätty vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.
Lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2013
MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut Yhteensä
Lämpö 1 915 3 626 13 466 1 310 1 342 21 659
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset