Vuosikertomus 2013 | In English |

Tulevaisuuden energiajärjestelmä - aurinkotalous

Näkemyksemme mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmän lähtökohtia ovat päästöttömät ja ehtymättömät energialähteet sekä energiajärjestelmän kokonaistehokkuus.

Aurinkotalouteen siirtyminen muuttaa tulevaisuudessa energiantuotantoa ja -kulutusta.

Perinteisesti energiaa tuotetaan pääasiallisesti polttamalla uusiutumattomia, fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä ja kaasua. Perinteinen energiajärjestelmä, etenkin hiilen käyttö, kuormittaa ympäristöä, ja sen kokonaishyötysuhde on huono. Energiantarpeen ja erityisesti sähkönkulutuksen nopeasti kasvaessa maailmanlaajuisesti, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on tulossa yhä tärkeämpi kysymys. Rajallisten resurssien käyttöä ja energiajärjestelmiä on tehostettava.

Aurinkotalous tarjoaa ratkaisuja sekä ilmastonmuutokseen että luonnonvarojen niukkuuteen liittyviin haasteisiin. Aurinkotaloudessa auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuorasti vesi-, valtameri-, tuuli- ja bioenergiana. Siirryttäessä kohti aurinkotaloutta perinteisiä tuotantomuotoja kehitetään

edelleen, ja niitä käytetään aurinkotalouteen kuuluvien tuotantomuotojen rinnalla.

Aurinkotalouden energiajärjestelmä on nykyistä dynaamisempi ja älykkäämpi. Sähkön tuotanto voi olla sekä keskitettyä että hajautettua. Sähkönkäyttäjien aktiivisen osallistumisen ansiosta myös kysyntä joustaa, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.

 

 

 

Kohti aurinkotaloutta

Aurinkotalouteen siirrytään asteittain

Energiajärjestelmän muutokset ovat hitaita, ja siirtyminen nykyisestä energiajärjestelmästä kohti aurinkotaloutta edellyttää teknisen kehityksen lisäksi energiamarkkinoiden, poliittisen toimintaympäristön, infrastruktuurin sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksia useiden vuosikymmenten aikajänteellä. Toimintaympäristön kehitys on välttämätöntä energiajärjestelmän muutokseen tarvittaville investoinneille, ja siirtymäajan pituus sekä kustannukset riippuvat poliittisista päätöksistä, yhteiskunnan prioriteeteista sekä tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

Fortum haluaa edistää sekä energiajärjestelmän lyhyen että pitkän aikavälin kehitystä yhtäaikaisesti. Nykyisillä päästöttömillä energialähteillä ei kuitenkaan vielä pystytä kattamaan nykyaikaisen ja kehittyvän yhteiskunnan

energiantarvetta, ja siksi hyödynnämme edelleen laajasti myös perinteisiä energiamuotoja. Tavoitteemme on tehdä se entistä tehokkaammin.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset