Vuosikertomus 2013 | In English |

Strategian ydinalueet

Strategiamme ytimessä on vahva osaamisemme CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta. Liiketoimintaamme kehitetään myös jatkossa tältä perustalta.

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa

Vesi- ja ydinvoima, joilla on merkittävä rooli Fortumin tuotantorakenteessa, ovat CO2-päästöttömiä tuotantomuotoja ja kilpailukykyisiä muuttuvien kustannusten osalta. Vuonna 2013 noin 85 % Fortumin Euroopan sähköntuotannosta perustui pohjoismaiseen vesi- ja ydinvoimaan. Vesivoima on erityisen arvokasta Euroopan yhdentyvillä energiamarkkinoilla, joilla sen avulla voidaan tasapainottaa kulutushuippuja sekä tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon vaihteluja.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on liiketoiminnassamme keskeisessä roolissa koko Itämeren alueella. Kaukolämmön yhteydessä tuotettu sähkö mahdollistaa bio- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisen ja myös energiatehokkaimman tavan hyödyntää perinteisiä fossiilisia polttoaineita.

Vuonna 2013 Fortum arvioi sähkönsiirtoliiketoimintansa tulevaisuuden vaihtoehtoja. Perusteellisen analyysin jälkeen arvioimme sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnin parhaaksi vaihtoehdoksi niin siirtoliiketoiminnan kuin sen asiakkaiden ja Fortumin osakkeenomistajien sekä muun liiketoimintamme kannalta. Fortumin näkemyksen mukaan keskittyminen sähkön- ja lämmöntuotantoon ja myyntiin lisää parhaiten yhtiön arvonmuodostusta pitkällä aikavälillä. Fortumilla on sähkönsiirtoliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Arvioinnin loppupäätelmillä ei ole vaikutusta Fortumin sähkön vähittäismyyntiasiakkaisiin. Fortum kehittää jatkossakin sähkönmyyntiliiketoimintaansa strategiansa olennaisena osana ja tarjoaa edistyksellisiä tuotteita ja palveluita noin 1,2 miljoonalle vähittäismyyntiasiakkaalleen Pohjoismaissa myös tulevaisuudessa.

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä

Venäjällä kulutetaan neljänneksi eniten sähköä maailmassa, ja maan sähkön tarve kasvaa EU-aluetta nopeammin. Fortumin investointiohjelma tuo markkinoille uusia energiatehokkaita tuotantoyksiköitä, joiden valmistuttuaan odotetaan kasvattavan Venäjän liiketoiminnan osuutta Fortumin liikevaihdosta ja tuloksesta merkittävästi. Ohjelman loppuunsaattaminen on keskeinen prioriteettimme.

Fortumin tuotanto Venäjällä on valtaosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Toistaiseksi lämpömarkkinat maassa ovat täysin säädellyt, eivät toimi tehokkaasti eivätkä kannusta välttämättömiin investointeihin sektorilla. Venäjällä valmistellaankin lämpöreformia, joka toteutuessaan tarjoaisi Fortumille huomattavia mahdollisuuksia arvonmuodostukseen.

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle

Nykyisten liiketoimintojemme ohella haemme tarkasti harkiten ja priorisoiden strategiamme mukaista uutta kasvua ja kehitämme tulevaisuuden energiaratkaisuja. Kehitämme aurinkoenergialiiketoimintaa keskitetyn suurtuotannon, yritysratkaisujen ja hajautettujen kotitaloussovellusten kautta.

Lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintamme tukee etenemistä kohti hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta edistämällä uusia teknologioita, jotka pidemmällä aikavälillä voivat tarjota huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia ovat muun muassa aaltovoima, uudet CHP-konseptit sekä uudet ratkaisut asiakkaille.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset