Vuosikertomus 2013 | In English |

Strategian toteuttaminen 2013

   

Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa

 • Sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitystyö ja Suomen siirtoliiketoiminnan myyntipäätös
 • Tuottavuuden ja kassavirran turvaaminen optimoidun sähkökaupankäynnin ja tuotantolaitosten hyvän käytettävyyden avulla
 • Vesivoimakapasiteetin perusparannusohjelman jatkaminen Suomessa ja Ruotsissa
 • Vesivoiman käytön ja ylläpidon ulkoistaminen Suomessa
 • Fortum Värmen yhteisomistussopimuksen uusiminen Tukholman kaupungin kanssa
 • Uuden biopolttoaineilla toimivan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) rakennustöiden aloittaminen Tukholmassa
 • Jätepolttoaineella toimivien CHP-laitosten käyttöönotto Bristassa, Ruotsissa ja Klaipedassa, Liettuassa
 • Biopolttoaineilla toimivien CHP-laitosten käyttöönotto Järvenpäässä ja Jelgavassa, Latviassa
 • Kaukolämpöverkon laajentaminen yrityskaupan kautta Tartossa, Virossa
 • Loviisan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden vahvistaminen uusilla jäähdytystorneilla
 • Sähköntuotannon lopettamispäätös Inkoon hiilivoimalaitoksella. Tuotanto päättyy vuonna 2014.
 • Tehostamisohjelman eteneminen sekä useiden vähemmistöosakkuuksien ja pienten tuotantoyksiköiden myynti Pohjoismaissa

Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä

 • Keskittyminen investointiohjelman päätökseen saattamiseen
 • Nyagan 1- ja Nyagan 2 -voimalaitosyksiköiden käyttöönotto

Rakennamme perustaa tulevalle kasvulle

 • Aurinkovoimalaitoksen hankkiminen ja aurinkoenergian tuotannon aloittaminen Intiassa
 • Maailman ensimmäisen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen yhteyteen integroidun bioöljylaitoksen käyttöönotto Joensuussa ja bioöljyn toimitussopimus paikallisen energiayhtiön kanssa
 • Ydinvoiman kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen Isossa-Britanniassa
 • Vesivoiman käyttöoikeushuutokauppaan valmistautuminen Ranskassa
 • 1,5 megawatin aaltovoimakoehankkeen kehittäminen yhteistyökumppaneiden kanssa Ranskan Bretagnessa

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset