Vuosikertomus 2013 | In English |

Strategia lyhyesti

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin strategian ytimessä on vahva osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Lisäksi vahvuutenamme on vankka kokemus energiamarkkinoilla toimimisesta.

Kestävä kehitys on integroitu osaksi Fortumin strategiaa. Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Fortum ottaa tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toiminnoissaan.

Fortumin arvot – vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys – muodostavat kaiken toimintamme perustan. Haluamme olla edelläkävijä kehitettäessä tulevaisuuden energiajärjestelmää - aurinkotaloutta.

Fortumin missio, strategia ja arvot

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset