Vuosikertomus 2013 | In English |

Markkinamallin uudistus lähestyy Venäjällä

Vuoden 2011 alussa voimaan astuneen, lämmöntuotantoa koskevan lain täytäntöönpano jatkuu Venäjällä. Samalla on edistetty sähkön ja lämmön sekä suurten teollisten käyttäjien ja pienten kotitalouksien välisten ristikkäisten tukiaisten poistamista. Maassa on myös otettu käyttöön pitkän aikavälin lämpötariffimalleja, mutta kuten lämmöntuotantoa koskevan lain osalta, niiden täytäntöönpano on vielä kesken.

Lämpösektorin modernisointi on Venäjällä erittäin tärkeää, sillä maan energiatehokkuudelle asettamia tavoitteita on hyvin vaikeaa saavuttaa ilman sitä. Ensimmäinen askel olisi siirtyä lämmön kustannuspohjaiseen hinnoitteluun suhteessa vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin. Tämä lisäisi investointeja energiatehokkuuteen ja etenkin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Vuonna 2013 energiaministeriö ilmoitti, että lämpömarkkinauudistus pitää tehdä ennen nykyisen

sähkömarkkinakapasiteettimallin muutosta. Tämän vuoksi avattiin julkinen keskustelu ehdottamalla uuden markkinamallin luomista lämpöliiketoimintaan. Mallin tarkoituksena on varmistaa siirtymä taloudellisesti kestävälle lämpötariffitasolle vuoteen 2020 mennessä ja houkutella investointeja lämpömarkkinoille. Uusi lainsäädäntö on vasta valmisteluvaiheessa ja sitä kehitetään eteenpäin vuoden 2014 aikana.

Lämpösektorin modernisointi on Venäjällä erittäin tärkeää.

Kaasun hintaa arvioidaan vuosineljänneksittäin

Vuodesta 2013 lähtien kaasun tukkuhintaa (ei koske

kotitalouksia ja teollisia asiakkaita) on arvioitu vuosineljänneksittäin. Helmikuussa 2013 Venäjän tariffilautakunta (FST) hyväksyi päätöksen, jonka mukaisesti vuoden 2013 toisesta neljänneksestä lähtien kaasun tukkumyyntihintoja lasketaan 3 %:lla teollisille kuluttajille ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 1.7.2013 alkaen Venäjän hallitus päätti korottaa kaasun hintaa 15 %:lla verrattuna kesäkuun 2013 tasoon. Elokuussa ja lokakuussa hintoja korotettiin edelleen, jotta saavutettaisiin tavoiteltu 15 %:n vuotuinen korotus vuoteen 2012 verrattuna. Venäjän talouskehitysministeriön mukaan kaasuhintojen indeksointia ei suoriteta heinäkuussa 2014. Tästä huolimatta vuotuisen kaasuhinnan nousun arvioidaan olevan 7,6 % vuonna 2014.

Vuonna 2013 Venäjällä kulutettiin sähköä 1 026 (1 037) terawattituntia. Vastaava luku Fortumin toiminta-alueella, hintavyöhykkeellä 1, oli 767 (769) terawattituntia.

Tammi-joulukuussa 2013 keskimääräinen sähkön spot-hinta kapasiteettihinta pois lukien kasvoi noin 10 % 1 104 (1 001) ruplaan/megawattitunti hintavyöhykkeellä 1.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset