Vuosikertomus 2013 | In English |

Konsernin liiketoimintarakenne

(31.12.2013)

Raportointi-
segmentti
Power Heat Russia Distribution Electricity Sales
Divisioona Power Heat Russia Electricity Solutions and Distribution (ESD)
  power.png  heat.png  russia.png  esd.png
Liiketoiminta Divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotanto-kapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntija­­palvelut sähkön-
ja lämmön-
tuottajille.
Divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpö­toiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venä-
jällä. Se sisältää
OAO Fortumin
ja Fortumin hieman
yli 25 %:n omistus-
osuuden
TGC-1:ssä.
Divisioona vastaa Fortumin sähkön vähittäismyynnistä sekä sähkönsiirrosta ja muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales. 
Raportointi-
segmentti
Power Heat Russia Distribution Electricity Sales
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat
Maantieteellinen toiminta-alue, tuotantolaitokset, verkot ja/tai asiakkaat Tuotanto Suomessa, Ruotsissa
ja Isossa-Britanniassa.

Asiantuntija­palvelu-
ja maailman­laajui-
sesti.

Suomessa ja Ruotsissa
159 kokonaan tai
osittain omistettua vesivoimalaitosta,
yksi osittain
omistettu ja
kaksi omaa lauhdutusvoimalai-
tosta sekä osuuksia kolmesta tuulivoimayhtiöstä.
Kaksi omaa ydinvoimalaitosyksik-
köä ja osuudet
kahdeksassa yksikössä.
Yksi CHP-laitos Isossa-Britanniassa.
Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Liettua, Latvia, Viro, Intia

18 CHP-laitosta ja satoja lämpölaitoksia. Aurinkovoimalaitos Intiassa

Lämmön toimitus miljoonaan kotitalouteen Pohjoismaissa, Puolassa ja Baltiassa.
Venäjä

Kahdeksan CHP-laitosta, yksi lauhdutus-
voimalaitos ja
useita lämpölaitoksia.

~500 km runkoverkkoa. Lämmön toimitus noin kahdelle miljoonalle asukkaalle.

Sis. > 25 % osuuden (oikeuttaa määrä-vähemmistö­osuuteen) TGC-1:ssä Luoteis-Venäjällä.
Suomi, Ruotsi, Norja

160 000 km sähköverkkoa,
53 500 muuntamoa, kolme käyttökeskusta sekä 1,6 miljoonaa asiakasta ja sähkömittaria.
Suomi, Ruotsi, Norja

1,2 miljoonaa asiakasta.
Markkina-asema
Kolmanneksi suurin sähköntuottaja Pohjoismaissa, 15 suurimman joukossa Euroopassa ja Venäjällä. Johtava lämmöntoimittaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa.  Yksi johtavista sähkön- ja lämmöntuottajista Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella. Suurin toimija sähkönsiirrossa Pohjoismaissa. Toiseksi suurin sähkönmyyjä ja yksi johtavista ympäristömerkityn ja CO2-päästöt-
tömän sähkön myyjistä Pohjoismaissa.
Tuotanto­kapasiteetti

Sähkö 9 475 MW

Lämpö 250 MW

Sähkö 1 398 MW

Lämpö 7 943 MW

Sähkö 4 250 MW

Lämpö 13 466 MW 

-

-

Volyymit
Volyymit Kokonaissähkön­tuotanto
44,7 TWh/a

Pohjoismainen sähköntuotanto
43,7 TWh/a
Sähkönmyynti
4,8 TWh/a

Lämmönmyynti
19,0 TWh/a
Sähkönmyynti
25,6 TWh/a

Lämmönmyynti
24,1 TWh/a
Paikallisverkko­siirto
26,1 TWh/a

Alueverkkosiirto
16,3 TWh/a
Sähkönmyynti
13,6 TWh/a
Liikevaihto 2 248 milj. euroa 1 565 milj. euroa 1 119 milj. euroa 1 075 milj. euroa 744 milj. euroa
Osuus Fortumin liikevaihdosta 33 % 23 % 16 % 16 % 11 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 858 milj. euroa 273 milj. euroa 156 milj. euroa 331 milj. euroa 48 milj. euroa
Vertailukelpoinen käyttökate 1 003 milj. euroa 489 milj. euroa 258 milj. euroa 550 milj. euroa 50 milj. euroa
Sidottu pääoma  6 329 milj. euroa 4 283 milj. euroa 3 846 milj. euroa 3 770 milj. euroa 39 milj. euroa
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 13,8 % 6,8 % 5,2 % 8,8 % 137,9 %
Käyttöomaisuus-investoinnit 178 milj. euroa 397 milj. euroa 435 milj. euroa 260 milj. euroa 1 milj. euroa
Henkilöstö 1 709 2 102 4 162  852 496
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit
Liiketoiminnan ja tuloksen ajurit - Pohjoismaisen kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti ja hinta; vakautta suojauksilla

- Noin 90 % tuotannosta vesi- ja ydinvoimaa: vesivarastot, ydinvoiman käytettävyys ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat tärkeitä

- Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset

- Investoinnit uuteen tai nykyiseen tuotantoon
- Vakaata kasvua investointien avulla; äskettäin käyttöön otetut CHP-laitokset alkaneet tuottaa tulosta

- Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat ja saatavuus, tuotantoketjun joustavuus ja tehokkuus avainasemassa

- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkeä tuloksentekijä: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, volatiliteetti, hinnan vaikutus kannattavuuteen; vakautta suojausten avulla

- Lämmön ja oheistuotteiden hinnat

- Lämmön kysyntä: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat

- Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset
- Investointi­ohjelma: tulosta uuden kapasiteetin ja suuremman volyymin kautta

- Sähkön­tuotannon kapasiteettihinnat, sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino, hinta ja volatiliteetti

- Tuotantoa ensisijaisesti CHP-laitoksissa, joissa sähkö tärkein tuloksentekijä: sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja hintataso ja volatiliteetti Länsi-Siperiassa ja Uralin alueella

- Laitosten käytettävyys, tuotannon suunnittelu ja tehonkorotukset

- Polttoaineiden hinnat ja saatavuus sekä kaasun ja sähkön hinnan suhde

- Lämpö­markkinoiden kehittyminen pitkällä aikavälillä ja lämmön kysyntä ja tariffit lyhyellä aikavälillä

- Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset
- Kasvua investointien avulla

- Sähköverkon kunnossapito ja investoinnit pitkällä aikavälillä

- Sähkönsiirron volyymi: sääolosuhteet ja makrotalous sekä paikallinen talouskehitys vaikuttavat

- Vakaa tuotto säännellyillä hinnoilla

- Kustannus­tehokkuus ja palveluiden laatu

- Verkon käytettävyys ja palvelutaso: jakeluhäiriöiden korvaus­velvollisuus

- Kapasiteetin kunnossapidon ja käyttöiän hallinta sekä kustannukset
- Asiakaskunnan kasvu uusien tuotteiden ja innovatiivisten palveluiden avulla

- Marginaali Nord Poolin tukkuhintatason ja vähittäismyynti­hintojen välillä; vakautta tehokkaiden suojausten avulla
Strategian ajurit
Strategian ajurit     - Nykyinen CO2-päästötön, joustava ja markkinalähtöinen tuotantorakenne

- Vahva asema ja osaaminen vesivoima- ja ydinvoima­tuotannossa pohjoismaisilla sähkö­markkinoilla

- Eurooppalais­ten sähkö­markkinoiden vapautuminen ja yhdentyminen
- Tarve luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön parantaa CHP-tuotannon kilpailukykyä

- Mahdollisuus lisätä paikallisten biopolttoaineiden ja jätteiden käyttöä polttoaineena

- Vahva asema ja osaaminen polttoaineiden joustavassa käytössä CHP-tuotannossa
- Sähkö- ja lämpö­markkinoiden vapautuminen ja yksityistäminen

- Talouskasvu ja lisääntyvä sähkön kysyntä

- Nykyisten toimintojen tehokkuuden parantaminen ja meneillään olevan investointi­ohjelman saattaminen loppuun

- Lämpö­markkinoiden kehittyminen

- Mahdollisuus toimintojen kehittämiseen modernisoimalla nykyistä kapasiteettia
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla

- Tekninen kehitys mahdollistaa tehokkaamman, luotettavamman ja älykkäämmän sähköverkon ja kestäviä sekä energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaille

- Sähkönsiirron eriyttämis- ja harmonisointi­kehitys Pohjoismaissa ja Euroopassa
- Kustannus­tehokkuutta suuruuden tuomilla eduilla ja tehokkailla liiketoiminta­prosesseilla

- Älykkäät verkot ja järjestelmät tarjoavat uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia

- Vahva asema ja osaaminen pohjoismaisen sähkön arvoketjun asiakaspäässä

- Sähkön vähittäismyynnin vapauttaminen, yhdentyminen ja harmonisointi Pohjoismaissa ja Euroopassa

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset