Vuosikertomus 2013 | In English |

Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit

Lataa Excel (Toiminnalliset tunnusluvut, segmentit)
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi. Segmenttitiedot esitetään vain IFRS-perusteisesti vertailun mahdollistamiseksi, koska IFRS-siirtymässä raportoivat segmentit määriteltiin uudelleen ja segmenttiraportointi sinänsä arvioitiin uudelleen.
Venäläisen OAO Fortumin hankinnan jälkeen Fortum teki muutoksia segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 aikana. Vuosien 2004–2007 vertailutiedot on muutettu vuonna 2008.
Katso liitetieto 5 Segmenttiraportointi.
Liikevaihto segmenteittäin,
milj. euroa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 2 084 2 058 2 439 2 350 2 892 2 531 2 702 2 481 2 415 2 248
- josta sisäistä 128 -97 -133 323 0 254 -281 -24 296 70
Heat 1 025 1 063 1 268 1 356 1 466 1 399 1 770 1 737 1 628 1 565
- josta sisäistä 49 -12 -32 38 0 23 -8 8 18 8
Russia - - - - 489 632 804 920 1 030 1 119
- josta sisäistä - - - - - - - - - -
Distribution 707 707 753 769 789 800 963 973 1 070 1 075
- josta sisäistä 10 -8 8 9 10 13 18 15 37 36
Electricity Sales 1 387 1 365 1 912 1 683 1 922 1 449 1 798 900 722 744
- josta sisäistä 92 -101 149 155 177 67 158 95 55 73
Muut 90 91 78 81 83 71 51 108 137 69
- josta sisäistä 93 -63 62 72 82 -5 169 115 -66 67
Eliminoinnit -1 458 -1 407 -1 959 -1 760 -2 005 -1 447 -1 792 -958 -843 -764
Yhteensä 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 6 056
Vertailukelpoinen liiketulos segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 730 854 985 1 095 1 528 1 454 1 298 1 201 1 146 858
Heat 207 253 253 290 250 231 275 278 271 273
Russia - - - - -92 -20 8 74 68 156
Distribution 240 244 250 231 248 262 307 295 320 331
Electricity Sales 23 30 -4 -1 -33 22 11 27 39 48
Muut -52 -47 -47 -51 -56 -61 -66 -73 -92 -59
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 752 1 607
Kertaluonteiset erät 18 30 61 250 85 29 93 284 155 61
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 29 -17 -43 33 33 -135 -218 316 -33 44
Liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 712
Vertailukelpoinen käyttökate segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 834 966 1 093 1 198 1 625 1 547 1 398 1 310 1 260 1 003
Heat 331 376 397 453 419 393 462 471 481 489
Russia - - - - -25 55 94 148 189 258
Distribution 373 389 397 393 413 426 485 482 529 550
Electricity Sales 39 45 15 10 -26 28 13 29 40 50
Muut -41 -35 -36 -39 -46 -51 -56 -66 -83 -51
Yhteensä 1 536 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 416 2 299
Poistot ja arvonalentumiset segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 104 112 108 103 97 93 100 109 114 145
Heat 124 123 144 163 169 162 187 193 210 216
Russia - - - - 67 75 86 108 121 150
Distribution 133 145 147 162 165 164 178 187 209 219
Electricity Sales 16 15 19 11 7 6 2 2 1 2
Muut 11 12 11 12 10 10 10 7 9 8
Yhteensä 388 407 429 451 515 510 563 606 664 740
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power -21 -21 -9 -23 26 -35 -25 3 -12 4
Heat 15 11 23 24 12 30 31 19 20 19
Russia - - - - 19 20 8 30 27 46
Distribution 16 20 15 18 16 10 19 14 8 5
Electricity Sales 0 1 1 0 5 0 1 2 0 0
Muut 2 44 39 222 48 -4 28 23 -20 31
Yhteensä 12 55 69 241 126 21 62 91 23 105
Investoinnit käyttöomaisuuteen segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 84 83 95 93 134 96 97 131 190 178
Heat 123 124 184 309 408 358 304 297 464 397
Russia - - - - 256 215 599 670 568 435
Distribution 106 115 183 236 296 188 213 289 324 260
Electricity Sales 10 10 8 3 3 1 0 5 1 1
Muut 12 14 15 14 11 4 9 16 11 13
Yhteensä 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558 1 284
Bruttoinvestoinnit osakkeisiin segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 23 45 5 52 0 57 25 17 - 2
Heat 53 87 589 18 23 1 1 32 10 0
Russia 103 2 140 245 1 492 3 - 24 - 0
Distribution 0 - 130 1 0 5 0 - - 0
Electricity Sales 0 - 6 0 0 - - - - -
Muut 0 - 40 1 1 1 1 1 6 13
Yhteensä 179 134 910 317 1 516 67 27 74 16 15
Bruttodivestoinnit osakkeisiin segmenteittäin, milj. euroa 2009 2010 2011 2012 2013
Power 10 0 3 102 79
Heat 1 52 203 269 11
Russia - 43 23 - -
Distribution 1 46 323 37 52
Electricity Sales - - 16 2 -
Muut 2 6 0 0 -
Yhteensä 14 147 568 410 142
Sidottu pääoma segmenteittäin, milj. euroa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 5 804 5 493 5 690 5 599 5 331 5 494 5 806 6 247 6 389 6 329
Heat 2 440 2 551 3 407 3 507 3 468 3 787 4 182 4 191 4 286 4 283
Russia 151 153 294 456 2 205 2 260 2 817 3 273 3 848 3 846
Distribution 3 091 3 021 3 412 3 239 3 032 3 299 3 683 3 589 3 889 3 770
Electricity Sales 194 228 176 247 188 125 210 11 51 39
Muut 220 447 835 1 237 796 382 29 208 158 315
Yhteensä 11 900 11 893 13 814 14 285 15 020 15 347 16 727 17 519 18 621 18 582
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 12,6 14,3 17,5 19,2 29,6 24,5 19,5 24,6 18,7 14,6
Heat 9,8 11,6 9,6 9,3 8,9 7,9 8,4 9,9 8,8 7,2
Russia - - - 66,3 3,7 0,0 2,4 3,5 3,0 5,2
Distribution 8,1 8,8 8,4 7,7 8,1 8,7 9,7 13,7 9,1 9,2
Electricity Sales 25,2 17,4 -1,6 6,9 -14,0 28,9 38,4 4,2 152,3 148,9
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 12,0 14,9 17,4 18,9 28,0 26,4 22,3 19,9 18,5 13,8
Heat 9,3 11,0 9,2 9,2 7,3 7,6 7,7 7,4 7,0 6,8
Russia - - - 0,0 -3,8 0,0 0,7 3,5 2,7 5,2
Distribution 8,3 8,6 8,3 7,6 8,2 8,6 9,3 8,6 8,8 8,8
Electricity Sales 17,1 16,4 -0,8 -0,6 -15,3 18,6 9,3 33,5 203,1 137,9
Henkilöstö keskimäärin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Power 4 588 4 374 4 147 3 475 3 591 2 068 1 891 1 873 1 896 1 887
Heat 1 605 2 186 2 345 2 302 2 422 2 652 2 482 2 682 2 354 2 164
Russia - - - - 5 566 6 170 4 555 4 436 4 301 4 245
Distribution 995 1 008 983 1 060 1 222 1 166 1 098 902 873 866
Electricity Sales 682 745 825 936 766 629 538 510 515 506
Muut 722 626 610 531 510 593 592 607 661 578
Yhteensä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 10 246
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset