Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudelliset tunnusluvut

Lataa Taloudelliset tunnusluvut (FAS 1998-2003 ja IRFS 2004-2013) Excel-tiedostona
Fortum Oyj tytäryhtiöineen (yhdessä Fortum-konserni) on Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueiden johtavia energiayhtiöitä. Fortumin liiketoimintaan kuuluvat sähkön- ja lämmöntuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Neste Oil oli 31.3.2005 asti osa Fortum-konsernia, kunnes varsinainen yhtiökokous teki lopullisen päätöksen eriyttää öljyliiketoiminta jakamalla noin 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona. Loput noin 15 % osakkeista myytiin sijoittajille huhtikuussa 2005.
Öljyliiketoiminta on esitetty luovutettuna toimintona vuosina 2004 ja 2005.
Vuodesta 2005 Fortum on soveltanut vuositilinpäätöksessään ja osavuosikatsauksissaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tilikauden 2005 vuosikertomukseen sisältyi yksi vertailuvuosi, 2004, jota koskevat tiedot oikaistiin IFRS:n mukaisiksi. Vuosien 1998-2003 tietoja ei ole oikaistu, vaan ne esitetään Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS).
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Muutos 13/12
milj. euroa
tai kuten
merkitty
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %
Liikevaihto Fortum yhteensä 11 659 5 918 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 6 056 -2
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 3 835 3 877 4 491 4 479 5 636 5 435 6 296 6 161 6 159 6 056 -2
Käyttökate (=EBITDA) Fortum yhteensä 1) 2 443 2 307 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 538 2 452 -3
Jatkuvien toimintojen käyttökate (=EBITDA) 1 583 1 754 1 884 2 298 2 478 2 292 2 271 3 008 2 538 2 452 -3
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen käyttökate (=EBITDA) 1 741 1 866 2 015 2 360 2 398 2 396 2 374 2 416 2 299 -5
Liikevoitto Fortum yhteensä 1 916 1 864 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 712 -9
- % liikevaihdosta 16,4 31,5 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,4 28,3
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 1 195 1 347 1 455 1 847 1 963 1 782 1 708 2 402 1 874 1 712 -9
- % liikevaihdosta 31,2 34,7 32,4 41,2 34,8 32,8 27,1 39,0 30,4 28,3
Jatkuvien toimintojen vertailu-
kelpoinen liikevoitto
1 148 1 334 1 437 1 564 1 845 1 888 1 833 1 802 1 752 1 607 -8
Voitto ennen veroja Fortum yhteensä 1 700 1 776 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 586 1 499 -5
- % liikevaihdosta 14,6 30,0 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,8 24,8
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 962 1 267 1 421 1 934 1 850 1 636 1 615 2 228 1 586 1 499 -5
- % liikevaihdosta 25,1 32,7 31,6 43,2 32,8 30,1 25,7 36,2 25,8 24,8
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 703 936 1 120 1 608 1 596 1 351 1 354 1 862 1 512 1 279 -15
- josta emoyhtiön omistajien osuus 670 884 1 071 1 552 1 542 1 312 1 300 1 769 1 416 1 204 -15
Sijoitettu pääoma Fortum yhteensä 12 890 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 420 19 780 2
Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma 10 739 11 357 12 663 13 544 15 911 15 350 16 124 17 931 19 420 19 780 2
Korollinen nettovelka 5 095 3 158 4 345 4 466 6 179 5 969 6 826 7 023 7 814 7 849 0
Investoinnit ja bruttosijoitukset osakkeisiin Fortum yhteensä 830 578 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 1 299 -17
- % liikevaihdosta 7,1 9,8 31,1 21,7 46,6 17,1 19,8 24,1 25,6 21,4
Jatkuvien toimintojen investoinnit ja bruttosijoitukset osakkeisiin 514 479 1 395 972 2 624 929 1 249 1 482 1 574 1 299 -17
Jatkuvien toimintojen investoinnit 335 346 485 655 1 108 862 1 222 1 408 1 558 1 284 -18
Liiketoiminnan rahavirta Fortum yhteensä 1 758 1 404 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 1 836 33
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 1 232 1 271 1 151 1 670 2 002 2 264 1 437 1 613 1 382 1 836 33
Sijoitetun pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 15,8 16,6 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,2 9,2
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 13,5 13,4 16,5 15,0 12,1 11,6 14,8 10,2 9,2
Oman pääoman tuotto Fortum yhteensä, % 18,2 18,7 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,6 12,0
Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 2) 13,5 14,4 19,1 18,7 16,0 15,7 19,7 14,6 12,0
Korkokate 8,0 11,6 11,5 12,8 9,4 12,4 13,7 10,5 7,6 6,8
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 8,6 10,3 10,0 8,5 5,7 5,3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % 36,4 43,2 30,6 36,3 34,1 37,6 20,5 21,5 19,9 21,8
Velkaantumisaste, % 3) 67 43 53 52 73 70 78 69 73 74
Nettovelka/Käyttökate 2,1 1,4 2,3 1,9 2,5 2,6 3,0 2,3 3,1 3,2
Nettovelka/Jatkuvien toimintojen käyttökate - 1,8 2,3 1,9 2,5 2,6 3,0 2,3 3,1 3,2
Vertailukelpoinen nettovelka/Jatkuvien toimintojen käyttökate - 1,8 2,3 2,2 2,6 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4
Omavaraisuusaste, % 44 49 48 49 41 43 40 44 43 44
Osingot 4) 506 987 1 122 1 198 888 888 888 888 888 977 5) 5) 10
Jatkuvien toimintojen osingot 511 650 683
Lisäosingot vuonna 2006 ja 2007/luovutetut toiminnot vuonna 2005 476 472 515
Tutkimus- ja kehittämismenot 26 14 17 21 27 30 30 38 41 49 20
- % liikevaihdosta 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Fortum yhteensä 12 859 10 026 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 10 246
Jatkuvien toimintojen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 8 592 8 939 8 910 8 304 14 077 13 278 11 156 11 010 10 600 10 246
1) Käyttökate (=EBITDA) on määritelty seuraavasti: jatkuvien toimintojen liikevoittoon on lisätty poistot ja arvonalentumiset. Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten (FAS) mukaisesti osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisältyy liikevoittoon. Vuosien 1998-2003 FAS:n mukaisesti lasketussa käyttökatteessa osuutta osakkuusyritysten tuloksesta ei ole huomioitu.
2) Vuoden 2005 jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu perustuen jatkuvien toimintojen tilikauden voittoon jaettuna oman pääoman yhteissummalla kauden päättyessä. Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto on vähennetty oman pääoman kokonaismäärästä 31.12.2005.
3) Velkaantumisaste on määritelty seuraavasti: korolliset nettovelat jaetaan oman pääoman yhteismäärällä. Vuosina 2000-2002 määräysvallattomien omistajien osuuteen sisältyi Fortum Capital Ltd:n liikkeeseen laskemat etuosakkeet määrältään 1,2 miljardia euroa, joihin liittyi kiinteä 6,7 %:n osinkotuotto.
4) Rahaosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 8.4.2014.
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tunnuslukujen jälkeen.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset