Vuosikertomus 2013 | In English |

Osakekohtaiset tunnusluvut

Lataa Excel (Osakekohtaiset tunnusluvut)
euroa tai kuten merkitty IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Muutos 13/12
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %
Tulos/osake, Fortum yhteensä 1,48 1,55 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 -14
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,79 1,01 1,22 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 -14
Luovutettujen toimintojen tulos/osake 0,69 0,54 - - - - - - - -
Laimennettu tulos/osake, Fortum yhteensä 1,46 1,53 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 -14
Laimennettu jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,78 1,00 1,21 1,74 1,74 1,48 1,46 1,99 1,59 1,36 -14
Laimennettu luovutettujen toimintojen
tulos/osake
0,68 0,53 - - - - - - - -
Rahavirta/osake, Fortum yhteensä 2,06 1,61 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 2,07 33
Jatkuvien toimintojen rahavirta/osake 1,44 1,46 1,31 1,88 2,26 2,55 1,62 1,82 1,56 2,07 33
Oma pääoma/osake 8,65 8,17 8,91 9,43 8,96 9,04 9,24 10,84 11,30 11,28 0
Osinko/osake, Fortum yhteensä 1) 0,58 1,12 1,26 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 2) 10
Jatkuvien toimintojen osinko/osake - 0,58 0,73 0,77 - - - - - -
Lisäosinko/osake 2006 ja 2007/luovutettujen toimintojen osinko/osake 2005 - 0,54 0,53 0,58 - - - - - -
Osinko/osakekohtainen tulos, Fortum yhteensä, % 39,2 72,3 103,34) 77,64) 57,5 67,6 68,5 50,3 62,9 80,9 2)
Osinko/osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, % - 57,4 3) 59,8 4) 44,3 4) - - - - - -
Osinko/osakekohtainen tulos, lisäosinko 2006 ja 2007/luovutetut toiminnot 2005, % - 100,0 3) 43,4 4) 33,3 4) - - - - - -
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,3 7,1 5,8 4,4 6,6 5,3 4,4 6,1 7,1 6,6 2)
Hinta/voitto-suhde
(P/E-luku)
9,2 10,2 17,7 17,7 8,8 12,8 15,4 8,3 8,9 12,2
Osakkeen kurssikehitys
Kauden lopussa 13,62 15,84 21,56 30,81 15,23 18,97 22,53 16,49 14,15 16,63
Keskikurssi 10,29 13,87 20,39 23,57 24,79 15,91 19,05 19,77 15,66 15,11
Alin kurssi 7,45 10,45 15,71 20,01 12,77 12,60 17,18 15,53 12,81 13,10
Ylin kurssi 13,99 16,90 23,48 31,44 33,00 19,20 22,69 24,09 19,36 18,18
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 11 810 13 865 19 132 27 319 13 519 16 852 20 015 14 649 12 570 14 774
Osakkeiden vaihdon kehitys 5)
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 osaketta 478 832 900 347 830 764 787 380 628 155 580 899 493 375 524 858 494 765 465 004
Prosentuaalinen osuus osakekannasta, % 59,2 103,2 94,3 88,5 70,8 65,4 55,5 59,1 55,7 52,3
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 osaketta 867 084 875 294 887 394 886 683 887 638 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Osakkeiden määrä ilman omia osakkeita, 1 000 osaketta N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 osaketta 852 625 872 613 881 194 889 997 887 256 888 230 888 367 888 367 888 367 888 367
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 osaketta 861 772 887 653 886 929 891 395 887 839 888 230 888 367 888 367 888 367 888 367
1) Käteisosingon lisäksi Fortum jakoi noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona vuonna 2005.
2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 8.4.2014.
3) Vuoden 2005 jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osinko per osakekohtaiset tulokset on laskettu perustuen vastaaviin jatkuvien ja luovutettujen toimintojen osakekohtaisiin tuloksiin.
4) 2006 ja 2007 osinkojen osinko/osakekohtainen tulos -tunnusluvut perustuvat koko konsernin osakekohtaiseen tulokseen.
5) Taulukon 'osakkeiden vaihdon kehitys' -luvut sisältävät NASDAQ OMX Helsingin osakkeiden vaihdon. Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla; esimerkiksi Boat-, BATS-, Chi-X- ja Turquoise-markkinoilla;sekä OTC-markkinoilla. Vuonna 2013 kaikkien osakkeiden vaihto, ensisijainen markkinapaikka mukaan lukien 1 101 miljoonaa osaketta (2012: 1 097 ) arvoltaan noin 16 508 miljoonaa euroa (2012: 17 292). Vuonna 2013 noin 58 % (2012: 55 %) Fortum Oyj:n osakkeiden vaihdosta käytiin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.
Vuosien 1998-2003 tietoja ei ole oikaistu, vaan ne esitetään Suomen kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaisesti
(Finnish Accounting Standards, FAS).
Katso Tunnuslukujen laskentakaavat.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset