Vuosikertomus 2013 | In English |

8 Yrityshankinnat ja -myynnit

Lataa Excel
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin segmenteittäin
milj. euroa 2013 2012
Power - 1
Heat - -
Russia - -
Distribution - -
Electricity Sales - -
Muut 11 4
Yhteensä 11 5
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin maittain
milj. euroa 2013 2012
Suomi - 5
Ruotsi - -
Venäjä - -
Muut maat 11 -
Yhteensä 11 5
Bruttoinvestoinnit tytäryritysosakkeisiin koostuvat kauppasopimuksen mukaisesta käteissuorituksesta, johon on lisätty hankittavan yrityksen korolliset velat sekä hankintaan välittömästi liittyvät menot. Lisäksi on vähennetty hankitun tytäryrityksen rahavarat.
8.1 Hankinnat vuonna 2013 ja 2012
Sijoitukset tytäryritysosakkeisiin vuonna 2013 olivat 11 miljoonaa euroa (2012: 5).
8.2 Yritysmyynnit vuonna 2013 ja 2012
Vuoden 2013 aikana Fortum myi pienvesivoimalaitoksia Ruotsissa. Myynnistä kirjattiin vähäinen myyntivoitto Power-segmentin tulokseen.
Kesäkuussa 2013 Fortum myi 47,9 %:n osuutensa ruotsalaisesta Härjeåns Kraft AB:stä suomalaiselle energiayhtiölle Oy Herrfors Ab:lle, joka on Katternö -konsernin tytäryhtiö. Kauppahinta oli 445 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 51 miljoonaa euroa). Kauppa saatiin päätökseen heinäkuussa ja 17 miljoonan euron myyntivoitto kirjattiin Distribution-segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Heinäkuussa 2013 Fortum saattoi päätökseen 33 %:n osuutensa myynnin norjalaisesta Infatek ASA:sta Tritonin hallitsemalle rahastolle. Kauppahinta oli 295 miljoonaa Norjan kruunua (noin 38 miljoonaa euroa) ja kaupasta syntynyt myyntivoitto 11 miljoonaa euroa kirjattiin Power-segmentin kolmannen neljänneksen tulokseen.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatiin päätökseen useita yritysmyyntejä, joilla oli vähäinen vaikutus Fortumin Heat-segmentin tulokseen. Marraskuussa 2013 Fortum myi 50 % omistusosuutensa Riihimäen Kaukolämpö Oy:ssä Riihimäen kaupungille (40 %) ja Riihimäen Kaukolämpö Oy:lle (10 %).
Joulukuussa 2013 Fortum myi Eurassa sijaitsevan Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Joulukuussa 2013 Fortum myi myös sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa ja maakaasu- ja kaukolämpöverkkonsa Nokialla Leppäkosken Sähkö -konsernille. Samoin Fortumin Uimaharjun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos siirtyi Stora Ensolle 31.12.2013 vuonna 1990 tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Fortum myi pienvesivoimalaitoksia Ruotsissa. Myynnistä syntyi vähäinen voitto Power-segmentin tulokseen.
Fortum myi osakkeensa Fortum Heat Naantali Oy:ssä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle (TSE), josta Fortumilla on 49,5 % omistusosuus 31.12.2012. Kokonaismyyntihinta (vähennetty myydyn yhtiön likvidit varat) oli noin 74 miljoonaa euroa, josta 2 miljoonaa euroa oli saatavana 31.12.2012. Fortumin myyntivoitto oli 21 miljoonaa euroa ja se kirjattiin Heat-segmenttiin. Myynnin yhteydessä Fortum osallistui TSE:n osakeantiin 10 miljoonalla eurolla ja antoi 13 miljoonan euron osakaslainan yhtiölle.
Fortum sai päätökseen Fortum Energiaratkaisut Oy:n sekä Fortum Termest AS:n myynnin EQT Infrastructure Fundille 31.1.2012. Kokonaismyyntihinta velat mukaan lukien oli noin 200 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 58 miljoonaa euroa. Kauppaan liittyvät varat ja velat on esitetty myytävänä olevissa omaisuuserissä vuoden 2011 lopussa.
Tammikuun alussa 2012 Fortum myi Distribution-segmenttiin kuuluvan virolaisen tytäryrityksensä Fortum Elekter AS:n Imatran Seudun Sähkölle. Samalla Fortum luopui osuudestaan Imatran Seudun Sähkö Oy:ssä. Kauppaan liittyvät varat ja velat on esitetty myytävänä olevissa omaisuuserissä vuoden 2011 lopussa.
Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fortum myi pienvesivoimalaitoksiaan Suomessa. Killin Voima Oy:stä myytiin 60 % osuus Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle ja 14 pienvesivoimalaitosta Koskienergia Oy:lle. Myyntivoitto näistä liiketoimista oli 47 miljoonaa euroa ja se kirjattiin Power-segmentin ensimmäisen neljänneksen tulokseen.
Yritysmyynnit
milj. euroa 2013 2012
Tytäryritysosakkeiden myynnit
Aineettomat hyödykkeet sekä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30 247
Muut pitkä- ja lyhytaikaiset varat 3 73
Likvidit varat 1 14
Korolliset lainat -22 -181
Muut velat ja varaukset -3 -53
Määräysvallattomien omistajien osuus - 0
Myyntivoitto 12 139
Saatu myyntihinta 21 239
Vähennetty saamisilla myynneistä -2 2
Vähennetty likvideillä varoilla 1 14
Osakkeiden myyntihinta (ilman likvidejä varoja) 22 223
Tulot korollisista lainasaamisista 22 181
Saamiset myynneistä -2 2
Yhteensä 42 406
Muut yritysmyynnit 100 4
Osakkeiden bruttomyynnit yhteensä 142 410
Lisätietoja liitteestä 20 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset