Vuosikertomus 2013 | In English |

37 Investointisitoumukset

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 759 1 168
Aineettomat hyödykkeet 6 4
Yhteensä 765 1 172
Investointisitoumukset ovat investointeihin liittyviä sitoumuksia, joita ei ole kirjattu tilinpäätökseen. Investointisitoumukset ovat vähentyneet vuoden 2012 loppuun verrattuna. Sitoumukset ovat pienentyneet johtuen pääosin OAO Fortumin investointiohjelman etenemisestä, Liettuan Klaipedassa ja Latvian Jelgavassa yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten rakennusprojektien valmistumisesta, kuten myös Suomen automaattiset mittarilukijat - projektin edistymisestä. Toisaalta investointisitoumukset ovat kasvaneet johtuen Ruotsin Tukholmassa sijaitsevan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen rakennusprojekteista.
Lisätietoja näihin investointisitoumuksiin liittyen on liitteessä 19 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset