Vuosikertomus 2013 | In English |

35 Pantatut varat

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Omasta puolesta annetut
Lainat
Pantit 301 293
Kiinteistökiinnitykset 137 137
Muut sitoumukset
Kiinteistökiinnitykset 103 124
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 3 3
35.1 Velkojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastosta. Fortumilla on tätä lainaa varten vakuutena Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattuina olevien osakkeiden arvo 31.12.2013 oli 269 miljoonaa euroa (2012: 269).
Pantit -erään kuuluvat myös pankkitalletukset 12 miljoonaa euroa (2012: 4), jotka on annettu Nasdaq OMX Commodities Europen ja kansainvälisten ICE- ja EEX-pörssien kanssa käytävän sähkökaupan ja hiilidioksidipäästöoikeuksilla käytävän kaupan vakuudeksi.
Virolainen Fortum Tartu (Fortumin omistusosuus 60 %) on antanut kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 96 miljoonaa euroa (2012: 96) lainan vakuudeksi. Fortumin eläkesäätiön myöntämän lainan vakuudeksi on annettu 41 miljoonan euron (2012: 41) kiinteistökiinnitykset.
Lisätietoja näihin kiinnityksiin liittyvistä korollisista veloista on liitetiedossa 28 Korolliset velat.
35.2 Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Työ- ja elinkeinoministeriölle vakuudeksi suomalaisiin voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä, arvoltaan 103 miljoonaa euroa (2012: 124). Vakuudet on annettu turvaamaan kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat liittyen Loviisan ydinvoimalan käytöstäpoistoon ja ydinjätteen loppusijoituksesta aiheutuviin tuleviin kustannuksiin. Vakuuksien määrä tarkistetaan vuosittain kesäkuussa edellisen vuoden lopulla päätetyn laillisen vastuun ja rahastotavoitteen perusteella. Vuosittaisen päivityksen seurauksena kiinteistökiinnitysten määrä laski 21 miljoonalla eurolla. Pantatut varat liittyvät Inkoon ja Naantalin voimalaitoksiin.
Katso myös liitetieto 30 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
ja liitetieto 38 Vastuut.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset