Vuosikertomus 2013 | In English |

34 Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Ostovelat 452 558
Siirtovelat
Lomapalkkavelka ja muut henkilöstökulujaksotukset 86 57
Korkovelat 255 228
Muut siirtovelat 128 105
Muut velat
ALV-velka 29 47
Verovelka 16 18
Energiaverot 37 25
Saadut ennakkomaksut 57 41
Lyhytaikaiset varaukset 1) 23 7
Muut velat 137 221
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin -73 -
Yhteensä 1 147 1 307
1) Katso myös liitetieto 31 Muut varaukset.
Johdon arvion mukaan ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvosta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset