Vuosikertomus 2013 | In English |

25 Rahat ja pankkisaamiset

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Likvideihin varoihin sisältyvät rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden maturiteetti on kolme kuukautta tai sitä lyhyempi. Käytössä olevat luottolimiitit esitetään lainojen ryhmässä taseen lyhytaikaisissa veloissa.
milj. euroa 2013 2012
Käteinen raha ja pankkitilit 1 240 858
Pankkitalletukset joiden maturiteetti alle 3kk 29 105
Rahat ja pankkisaamiset 1 269 963
Rahat ja pankkisaamiset, jotka siirretty myytävissä oleviin omaisuuseriin -15 -
Yhteensä 1 254 963
Pankkitalletukset sisältävät OAO Fortumin pankkitalletuksia 101 miljoonaa euroa (2012: 105). Vuoden 2012 lopussa OAO Fortumin pankkitalletuksiin sisältyi euromääräisiä talletuksia 58 miljoonan euron arvosta ja Venäjän ruplamääräisiä talletuksia 43 miljoonan euron arvosta. OAO Fortumin varat on korvamerkitty OAO Fortumin investointeihin. OAO Fortumin euromääräiset pankkitalletukset suojaavat euromääräisiä hankintoja.
Lisätietoja luottoriskien hallinnasta ja luottoriskeistä, katso
Vastapuoliriskit Hallituksen toimintakertomuksessa
ja liitetieto 3.8 Luottoriskit.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset