Vuosikertomus 2013 | In English |

23 Vaihto-omaisuus

Lataa Excel
Laadintaperiaatteet + -
Vaihto-omaisuus koostuu pääasiassa tuotantoprosessissa ja palvelutoiminnassa käytettävistä polttoaineista. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään käyttämällä FIFO (first in, first out) -menetelmää. Nettorealisointiarvo on arvioitu myyntihinta vähennettynä muuttuvilla myyntikuluilla ja muilla tuotantokuluilla.
Pääasiallisesti kaupankäyntitarkoituksessa hankittu vaihto-omaisuus arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla.
milj. euroa 2013 2012
Ydinpolttoaine 109 91
Hiili 74 140
Öljy 44 46
Biopolttoaineet 55 74
Muu vaihto-omaisuus 93 77
Yhteensä 375 428
Vaihto-omaisuuden arvonalentumisia ei ole kirjattu vuosina 2013 tai 2012.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset