Vuosikertomus 2013 | In English |

21 Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Myytävissä olevat rahoitusvarat 31 32
Muut 44 37
Yhteensä 75 69
Myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka ovat muita kuin osakkuus- ja yhteisyritysosakkeita, koostuvat pääosin listaamattomien yhtiöiden osakkeista, arvoltaan 30 miljoonaa euroa (2012: 31), joiden käypää arvoa ei pystytä määrittelemään luotettavasti. Nämä sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvien noteerattujen yritysten osakkeiden käypä arvo oli 1 miljoonaa euroa (2012: 1). Fortumin omaan pääomaan kirjattujen kertyneiden käypien arvojen muutokset olivat -3 miljoonaa euroa (2012: -3).
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset