Vuosikertomus 2013 | In English |

11 Materiaalit ja palvelut

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Ostot 1 667 1 651
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 654 679
Sähkön siirtokulut 194 192
Ulkopuoliset palvelut 18 26
Yhteensä 2 533 2 548
Ostot koostuvat pääosin hiili-, kaasu- ja ydinpolttoainehankinnoista sähkön- ja lämmöntuotantoon.
Ostot osakkuusyrityksiltä koostuvat ydin- ja vesivoimalla tuotetun sähkön hankinnasta omakustannushintaan (sisältäen korkokulut ja valmisteverot), CHP-tuotannossa käytetyistä polttoaineista sekä höyryn hankinnasta.
Materiaalit ja palvelut yhteensä -erä sisältää valmisteveroja ja tulleja 188 miljoonaa euroa (2012: 193), josta ydinvoimatuotantoon liittyvät teho- ja kiinteistöverot olivat 92 miljoonaa euroa (2012: 88) ja vesivoimatuotantoon liittyvät kiinteistöverot olivat 14 miljoonaa euroa (2012: 13). Edellä mainitut ydin- ja vesivoimatuotantoon liittyvät verot sisältyvät ostoihin osakkuusyrityksiltä.
Katso liitetieto 20 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset