Vuosikertomus 2013 | In English |

Tuloslaskelma

Lataa Excel
milj. euroa Liite 2013 2012
Liikevaihto 2 84 34
Muut tuotot 3 7 8
Henkilöstökulut 4 -33 -38
Poistot ja arvonalentumiset 7 -9 -7
Muut kulut -60 -67
Liikevoitto/-tappio -11 -70
Rahoitustuotot ja -kulut 5 -16 409
Voitto rahoituserien jälkeen -27 339
Konserniavustukset 1) 608 574
Voitto ennen veroja 581 913
Tuloverot 6 -104 -84
Tilikauden voitto 477 829
1) Verotettavaa tuloa siirretty suomalaisista tytäryrityksistä emoyhtiöön.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset