Vuosikertomus 2013 | In English |

5 Rahoitustuotot ja -kulut

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Osinkotuotot konserniyhtiöistä 210 683
Osinkotuotot osakkuusyhtiöstä ja muista yhtiöistä 0 -
Korko- ja rahoitustuotot konserniyhtiöistä 27 60
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeissa -44 -110
Korko- ja muut rahoitustuotot 13 2
Kurssierot 1 -4
Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille -8 -6
Muut korko- ja rahoituskulut -215 -216
Yhteensä -16 409
Korkotuotot ja -kulut yhteensä
Korkotuotot 40 62
Korkokulut -219 -217
Nettokorot -179 -155
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeissa liittyvät Heat and Gas Oy:n osakkeisiin.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset