Vuosikertomus 2013 | In English |

4 Henkilöstökulut

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat 26 29
Henkilösivukulut
Eläkekulut 5 6
Muut henkilösivukulut 1 2
Muut henkilöstökulut 1 1
Yhteensä 33 38
Palkat ja palkkiot
Toimitusjohtajalle 2 2
Hallituksen jäsenille 0 0
Yhteensä 2 2
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Eläkevastuut on hoidettu joko vakuutusyhtiöiden tai Fortumin eläkesäätiön kautta.
Katso myös liitetieto 12 Henkilöstökulut ja
liitetieto 32 Eläkevelvoitteet konsernitilinpäätöksessä.
2013 2012
Henkilöstö keskimäärin 326 334
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset