Vuosikertomus 2013 | In English |

13 Annetut vakuudet ja vastuut

Lataa Excel
milj. euroa 2013 2012
Vastuut omasta puolesta
Muut vastuut 3 5
Vastuut tytäryritysten puolesta
Takaukset 348 527
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Takaukset 417 431
Vastuut yhteensä 768 963
Vuokrasopimukset
milj. euroa 2013 2012
Vuokrasopimuksista maksettavat määrät
Vuoden kuluessa maksettavat 4 3
Myöhemmin maksettavat 6 7
Vuokravastuut yhteensä 10 10
Johdannaissopimukset
2013 2012
milj. euroa Kohde-
etuuden arvo
Käypä
arvo
Tulout-
tamatta
Kohde-
etuuden arvo
Käypä
arvo
Tulout-
tamatta
Korkotermiinit 56 0 0 116 0 0
Koronvaihtosopimukset 6 658 105 100 6 268 201 169
Valuuttatermiinit 1) 18 614 -39 5 19 909 -54 1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 928 36 -2 544 -8 0
1) Sisältää myös suljetut termiinisopimukset.
Fortum Oyj on saanut Suomessa vuoden 2007 tuloveroa koskevan jälkiverotuspäätöksen joulukuussa 2013. Fortum on valittanut päätöksestä. Oikeudellisten analyysien perusteella asiasta ei ole tehty varausta tilinpäätöksessä. Mikäli veroviranomaisten päätöksestä tehtyä valitusta ei hyväksytä ja jälkiverotuspäätös jää voimaan, vaikutus tilikauden tulokseen olisi noin 136 miljoonaa euroa.
Katso liitetieto 39 Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt konsernitilinpäätöksessä.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset