Vuosikertomus 2013 | In English |

11 Korolliset velat

Lataa Excel
Ulkoiset korolliset velat
milj. euroa 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 4 725 5 205
Lainat rahoituslaitoksilta 681 747
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 945 911
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 6 351 6 863
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikainen osuus 1 103 499
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus 49 25
Yritystodistukset 718 228
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 155 206
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 2 025 958
Ulkoiset korolliset velat yhteensä 8 376 7 821
Ulkoisten korollisten velkojen erääntymisajat
milj. euroa 2013
2014 2 025
2015 1 029
2016 841
2017 542
2018 631
2019 ja myöhemmin 3 308
Yhteensä 8 376
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät ulkoiset korolliset velat
milj. euroa 2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 2 440 2 228
Lainat rahoituslaitoksilta 118 287
Muut pitkäaikaiset velat 750 710
Yhteensä 3 308 3 225
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät muut korolliset velat
milj. euroa 2013 2012
Korolliset velat saman konsernin yrityksille 9 9
Korolliset velat osakkuusyrityksille 248 234
Yhteensä 257 243
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset