Vuosikertomus 2013 | In English |

10 Oman pääoman muutos

Lataa Excel
milj. euroa Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 3 046 2 822 4 562 10 430
Maksetut osingot - - -888 -888
Tilikauden voitto - - 477 477
Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 3 046 2 822 4 151 10 019
Oma pääoma yhteensä 31.12.2011 3 046 2 822 4 621 10 489
Maksetut osingot - - -888 -888
Tilikauden voitto - - 829 829
Oma pääoma yhteensä 31.12.2012 3 046 2 822 4 562 10 430
milj. euroa 2013 2012
Jakokelpoiset varat 31.12 4 151 4 562
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset