Vuosikertomus 2013 | In English |

Tietoa sijoittajille

Fortumin Tilinpäätös 2013 sisältää Fortumin tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 2013. Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosikatsaus julkaistaan vuosikertomus 2013 internet-sivustolla samaan aikaan Fortumin Tilinpäätöksen kanssa. Vuosikatsauksen, Tilinpäätöksen sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän lisäksi Fortum julkaisee Kestävän kehityksen raportin 2013 maaliskuun 2014 lopussa. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-ohjeita.

Yhtiökokous

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina huhtikuun 8. päivänä 2014 kello 14.00 alkaen Finlandiatalossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

Osinkojen maksaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2013 osinkoa 1,10 euroa osaketta kohti eli 3.2.2014 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 977 miljoonaa euroa. Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:

  • osingon irtoamispäivä 9.4.2014,
  • osingon täsmäytyspäivä 11.4.2014 ja
  • osingon maksupäivä 22.4.2014.

Tulostiedotus vuonna 2014

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2014: tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 25.4.2014, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 19.7.2014 ja tammi-syyskuun osavuosikatsaus 23.10.2014. 

Osavuosikatsaukset julkaistaan noin klo.9.00 Suomen aikaa suomeksi sekä englanniksi ja ne ovat luettavissa Fortumin verkkosivuilta osoitteessa http://www.fortum.com/sijoittajat

Fortumin johto järjestää säännöllisesti analyytikoille ja tiedotusvälineille tiedotustilaisuuksia, joita voi seurata yrityksen kotisivuilla www.fortum.com. Lisäksi johto antaa kahdenkeskisiä haastatteluja ja ryhmähaastatteluja. Fortum noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosten julkistamista.

Perustietoa Fortumin osakkeista

Listattu: NASDAQ OMX Helsinki

Kaupankäyntitunnus: FUM1V

Osakkeiden lukumäärä, 4.2.2014: 888 367 045

Toimiala: Yhteiskuntapalvelut


Tulostiedotus vuonna 2014

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset