Vuosikertomus 2013 | In English |

Taloudellinen tieto neljännesvuosittain

Huom: Taloudellinen tieto neljännesvuosittain on tilintarkastamaton.

Keskeiset tiedot konsernin tuloslaskelmasta vuosineljänneksittäin
milj. euroa I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012 I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013
Liikevaihto 1 901 1 284 1 140 1 834 6 159 1 991 1 327 1 148 1 590 6 056
Vertailukelpoinen käyttökate 812 447 391 766 2 416 819 467 364 649 2 299
Vertailukelpoinen liikevoitto 654 284 223 591 1 752 650 298 166 493 1 607
Liikevoitto 739 286 226 623 1 874 603 438 97 574 1 712
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -7 26 7 -3 23 29 33 4 39 105
Nettorahoituskulut -77 -74 -83 -77 -311 -73 -83 -78 -84 -318
Voitto ennen veroja 655 238 150 543 1 586 559 388 23 529 1 499
Tuloverot -119 -47 -30 122 -74 -107 -74 4 -43 -220
Kauden voitto 536 191 120 665 1 512 452 314 27 486 1 279
Kauden voitto; määräysvallattomille omistajille -39 -4 6 -59 -96 -51 0 4 -28 -75
Kauden voitto; emoyhtiön omistajille 497 187 126 606 1 416 401 314 31 458 1 204
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimentamaton 0,56 0,21 0,14 0,68 1,59 0,45 0,35 0,04 0,52 1,36
Osakekohtainen tulos (euroa per osake), laimennettu 0,56 0,21 0,14 0,68 1,59 0,45 0,35 0,04 0,52 1,36
Liikevaihto vuosineljänneksittäin,
milj. euroa
Vertailukelpoinen liikevoitto,
vuosineljänneksittäin, milj. euroa

Liikevaihto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012 I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013
Power 655 535 506 719 2 415 664 547 495 542 2 248
Heat 625 321 205 477 1 628 629 283 214 439 1 565
Russia 310 198 203 319 1 030 344 251 210 314 1 119
Distribution 308 223 225 314 1 070 342 230 219 284 1 075
Electricity Sales 247 135 119 221 722 262 153 133 196 744
Muut 44 29 23 41 137 16 15 16 22 69
Nord Pool netotus 1) -188 -88 -66 -161 -503 -188 -98 -92 -132 -510
Eliminoinnit -100 -69 -75 -96 -340 -78 -54 -47 -75 -254
Yhteensä 1 901 1 284 1 140 1 834 6 159 1 991 1 327 1 148 1 590 6 056
1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Pool Spot -sähköpörssissä netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin vuosineljänneksittäin
Milj. euroa I/
2012
II/
2012
III/
2012
IV/
2012
2012 I/
2013
II/
2013
III/
2013
IV/
2013
2013
Power 342 222 201 381 1 146 303 210 138 207 858
Heat 162 24 -9 94 271 170 11 -14 106 273
Russia 48 4 -12 28 68 41 20 -15 110 156
Distribution 110 51 57 102 320 137 60 57 77 331
Electricity Sales 9 11 9 10 39 15 13 13 7 48
Muut -17 -28 -23 -24 -92 -16 -16 -13 -14 -59
Vertailukelpoinen liikevoitto 654 284 223 591 1 752 650 298 166 493 1 607
Kertaluonteiset erät 110 11 1 33 155 4 0 40 17 61
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -25 -9 2 -1 -33 -51 140 -109 64 44
Liikevoitto 739 286 226 623 1 874 603 438 97 574 1 712
Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä.
Taloudellista tietoa vuosineljänneksittäin vuosilta 2005-2013 on saatavilla Excel muodossa internetissä www.fortum.com/investors/financial information.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset