Vuosikertomus 2013 | In English |

Tutkimus ja kehitys

Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin strategiaa, ja Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) edistää ympäristömyönteisten energiaratkaisujen toteuttamista. Investoinnit uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen, kuten aalto- ja aurinkoenergiaan, ovat olennainen osa Fortumin strategian toteuttamista.

Raportointijakson aikana Fortum ilmoitti osallistuvansa Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut -tutkimusohjelmaan (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST), joka on kahden strategisen

huippuosaamisen keskittymän (Strategic Centres for Science, Technology and Innovation, SHOK), CLEEN Oy:n ja FIBIC Oy:n perustama. Ohjelma on ensimmäinen kahden SHOKin yhteishanke, ja sen tavoitteena on tehdä täysin uudenlaista yhteistyötä metsä- ja energiasektoreilla. 

Fortum on myös allekirjoittanut ranskalaisen meriteollisuusalan suuryrityksen DCNS:n ja AW-Energyn kanssa aaltovoiman tutkimusta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen. Osana sopimusta yhtiöt ryhtyvät yhdessä kehittämään 1,5 MW:n aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Fortum vastaa hankekehityksestä ja omistaa aaltovoiman koepuiston. Sopimus on jatkoa Fortumin ja DCNS:n vuonna 2011 aloittamalle aaltovoiman tutkimus- ja kehitysyhteistyölle.

Tämän lisäksi Global District Energy Climate Award -organisaatio myönsi Fortumille innovaatiopalkinnon. Palkinto myönnettiin investointiprojektista, jossa

nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos yhdistetään olemassa olevaan sähkön- ja lämmöntuotantoon ja kaukolämpöverkkoon. Vuoden lopulla käyttöön otettu bioöljylaitos Joensuussa on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Bioöljyn käytöllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Bioöljyllä tuotetulla energialla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Fortum osti aurinkokennoteknologiaan perustuvan voimalaitoksen Luoteis-Intiasta Rajasthanin osavaltiosta. Yhtiön lyhyen aikavälin tavoitteena on hankkia pienimuotoisen sähköntuotannon avulla kokemusta erilaisista aurinkoteknologioista.

Fortum raportoi tutkimus- ja kehitysmenot vuositasolla. Vuonna 2013 Fortumin T&K-menot olivat 49 miljoonaa euroa (2012: 41) eli 0,8 % liikevaihdosta (2012: 0,7 %). 

2013 2012 2011
T&K-kulut, milj. euroa 49 41 38
T&K-kulut, % liikevaihdosta 0,8 0,7 0,6
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset