Vuosikertomus 2013 | In English |

Henkilöstö

2013 2012 2011
Henkilöstön lukumäärä, 31.12. 9 886 10 371 10 780
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 10 246 10 600 11 010
Henkilöstökulujen kokonaissumma, milj. euroa 529 543 529

Fortumin toiminta on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Vuoden lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 9 886 (vuoden 2012 lopussa 10 371).

Vuoden 2013 joulukuun lopussa Power-divisioonassa oli 1 709 työntekijää (2012: 1 846), Heat-divisioonassa 2 102 (2012: 2 212), Russia-divisioonassa 4 162 (2012: 4 253), Distributionissa 852 (2012: 870) ja Electricity Salesissa 496 (2012: 509). Muun henkilöstön määrä oli joulukuun lopussa 565 (2012: 681).

Fortumin tehostamisohjelmasta mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövähennykset on pyritty toteuttamaan luonnollisen poistuman, vapautuvien tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja eläkkeelle siirtymisten kautta. Vuoden 2013 aikana tehostamisohjelma eteni suunnitellusti ja Fortumin tehostamisohjelman aikana avoimet työpaikat on pyritty ensisijaisesti täyttämään sisäisesti. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta on kehitetty vuoden aikana. Työntekijöiden sisäinen liikkuvuus eri maiden ja divisioonien välillä vahvistaa osaamista ja parantaa hyvien käytäntöjen jalkautumista laajasti organisaatiossa.

Katso liitetieto 12 Henkilöstökulut.

Henkilöstö maittain 31.12.2013
Henkilöstön määrä 31.12.2013
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset