Vuosikertomus 2013 | In English |

Russia

Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Divisioona sisältää myös Fortumin hieman yli 25 % omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö,  joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

 

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Liikevaihto 1 119 1 030 920 9 %
- sähkönmyynti 822 713 590 15 %
- lämmönmyynti 290 300 324 -3 %
- muu myynti 7 17 6 -59 %
Liikevoitto 156 79 74 97 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 156 68 74 129 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 258 189 148 37 %
Sidottu pääoma 31.12. 3 846 3 848 3 273 0 %
Sidotun pääoman tuotto, % 5,2 3,0 3,5 73 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 5,2 2,7 3,5 93 %
Bruttoinvestoinnit 435 568 694 -23 %
Henkilöstön lukumäärä 4 162 4 253 4 379 -2 %

Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian öljyntuotantoalueilla.

Venäjällä sähkön tukkumarkkinat on vapautettu vuoden 2011 alusta. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt kuitenkin myyvät edelleen kotitalouksien ja eräiden erityisryhmien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan säännellyillä hinnoilla. Neljännellä neljänneksellä vuonna 2013 Fortum myi noin 83 % sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla. 

Vuoden 2013 kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa (CCS – ”vanha kapasiteetti”, rakennettu ennen vuotta 2008) pidettiin vuoden 2012 lopussa. Suurin osa Fortumin voimalaitoksista valittiin huutokaupassa myös vuodelle 2013 hinnoilla, jotka ovat lähellä vuoden 2012 tasoa. Noin 10 % (265 MW) Fortumin vanhasta kapasiteetista jäi vuoden 2013 huutokaupan ulkopuolelle tiukentuneiden teknisten vaatimusten vuoksi. Tämäkin kapasiteetti saa kuitenkin

kapasiteettimaksuja markkinoiden keskimääräisen kapasiteettihinnan mukaan vuonna 2013.

Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA – ”uusi kapasiteetti”) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan. Takuuhinnat on määritelty investointien riittävän tuoton varmistamiseksi. Yritysoston aikaan vuonna 2008 Fortum teki varauksen mahdollisista viivästymisistä aiheutuvia sakkoja varten. Mahdollisia sakkoja voidaan vaatia, jos uuden kapasiteetin käyttöönotto viivästyy, tai jos investointivelvoitesopimusten sovittuja keskeisiä ehtoja ei muuten täytetä. Voimalaitosyksiköiden käyttöönoton aikataulu arvioidaan vuosineljänneksittäin. Muutosten vaikutukset varauksen määrään päivitetään tämän mukaisesti.

Uusien laitosyksiköiden myötä tuotanto ja myyntitulot kasvavat, ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan myös

huomattavasti korkeampia kapasiteettimaksuja kuin vanhalle kapasiteetille. Kapasiteettimaksut vaihtelevat kuitenkin voimalaitosten iän, sijainnin, tyypin ja koon mukaan. Myös sesonkivaihtelut ja käytettävyys vaikuttavat kapasiteettimaksuihin. Viranomainen tarkastelee investointivelvoitesopimuksen takaamia kapasiteettimaksuja kolmen ja kuuden vuoden kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tarkastelussa otetaan huomioon sähkönmyyntituotot, ja on mahdollista, että sen seurauksena myös uuden kapasiteetin kapasiteettimaksuja muutetaan. Kapasiteettimaksut voivat myös vaihdella hieman vuosittain, sillä tuotto on sidottu Venäjän pitkän aikavälin valtionobligaatioihin, joiden maturiteetti on 8–10 vuotta.

Fortumin mittava investointiohjelma on yhtiön kasvun avaintekijä Venäjällä. Viimeisten yksiköiden valmistumista on viivästetty joitakin kuukausia, ja ohjelma saatetaan näin ollen loppuun vuoden 2015 puoleenväliin mennessä.

Investointiohjelman valmistumisen jälkeen sähköntuotantokapasiteetti Russia-divisioonassa on lähes kaksinkertaistunut ja ylittää 5 100 megawattia (MW). Fortumin tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron vuosittainen liikevoittotaso (EBIT) Russia-divisioonassa vuoden 2015 aikana ja tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoa Venäjällä.

Vuonna 2013 Russia-divisioona myi sähköä 25,6 TWh (2012: 23,3). Vastaavalla ajanjaksolla lämmönmyynti oli yhteensä 24,1 TWh (2012: 26,4).

Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2013 aikana 156 miljoonaa euroa (2012: 68). CSA-sopimuksen mukaisesti kapasiteettimaksuja saavien uusien yksiköiden positiivinen vaikutus neljännellä neljänneksellä oli noin 163 miljoonaa euroa (2012: 87) sisältäen 48 miljoonan euron CSA-varauksen purkamisen. Tämän lisäksi neljännelle

neljännekselle kirjattiin Nyaganin voimalaitoksen urakoitsijan E4:n maksamat noin 40 miljoonan euron korvaukset saaduista CSA-sakoista. Tulosta rasittivat 16 miljoonan euron luottotappiokirjaukset liittyen saamisiin Energostreamiltä sekä suunnittelemattomista huoltoseisokeista aiheutuneet 23 miljoonan euron kustannukset. Tämän lisäksi volyymeihin vaikuttivat negatiivisesti poikkeuksellisen lämmin sää Tšeljabinskin alueella vuoden 2013 alussa ja lopussa sekä Surgutin lämpöverkon myynti vuonna 2012. 

Liikevoitto tammi-joulukuussa vuonna 2013 oli 156 miljoonaa euroa (2012: 79). Vuonna 2012 liikevoitto sisälsi Surgutin lämpöverkon myynnistä kirjatun 11 miljoonan euron myyntivoiton. 

Maaliskuun lopulla Fortum sai päätökseen Nyaganin 1-yksikön viimeiset rakennusvaiheet ja on saanut kapasiteettimaksuja 1.4.2013 lähtien. 1.12.2013 lähtien myös Nyaganin 2-yksikkö

on ollut kaupallisessa tuotannossa ja saanut kapasiteettimaksuja. Nyaganin 3-yksikkö valmistuu vuoden 2014 lopussa. Kapasiteettimaksut Nyaganin 3-yksiköstä alkavat 1.1.2015. 

Vuonna 2013 Russia-divisioonan sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 4 250 TWh (2012: 3 404) ja lämmöntuotantokapasiteetti oli 13 466 MW (2012: 13 396).

Keskeiset sähkön, kapasiteetin ja kaasun hinnat
2013 2012 2011   Muutos
13/12
Sähkön spot-hinta (markkinahinta), Uralin alue, RUB/MWh 1 021 956 925 7 %
Keskimääräinen säännelty kaasun hinta Uralin alueella, RUB/1 000 m3 3 131 2 736 2 548 14 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta vanhalle kapasiteetille (CCS), tRUB/MW/kk 1) 163 152 160 7 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta uudelle kapasiteetille (CSA), tRUB/MW/kk 1) 576 539 560 7 %
Keskimääräinen kapasiteettihinta, tRUB/MW/kk 276 227 209 22 %
OAO Fortumin saavuttama sähkön hinta, EUR/MWh 32,1 30,6 29,2 5 %
1) Kapasiteettihinnat maksettu kapasiteettivolyymeille, pois lukien suunnittelemattomat seisokit, huollot ja oma kulutus.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset