Vuosikertomus 2013 | In English |

Heat

Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

milj. euroa 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Liikevaihto 1 565 1 628 1 737 -4 %
- lämmönmyynti 1 164 1 158 1 238 1 %
- sähkönmyynti 234 232 342 1 %
- muu myynti 167 238 157 -30 %
Liikevoitto 288 344 380 -16 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 273 271 278 1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 489 481 471 2 %
Sidottu pääoma 31.12. 4 283 4 286 4 191 0 %
Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 8,8 9,9 -18 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 6,8 7,0 7,4 -3 %
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 397 474 329 -16 %
Henkilöstön lukumäärä 2 102 2 212 2 504 -5 %

Heat-divisioonan lämmönmyynti vuonna 2013 oli yhteensä 19,0 TWh (2012: 19,7), ja  sähkönmyynti CHP-laitoksista oli yhteensä 4,8 TWh (2012: 4,2). Lämmin sää viimeisellä vuosineljänneksellä laski lämmöntuotantovolyymejä.

Vuonna 2013 Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa (2012: 271). Liikevoitto parani pääasiassa pienempien polttoainekustannusten ansiosta. Uusi CHP-kapasiteetti sekä parempi käytettävyys erityisesti Suomessa kasvattivat sähköntuotantoa. Vuonna 2013 kiinteät kulut olivat edellisvuotta alemmalla tasolla tehostamisohjelman ansiosta. CO2-päästöoikeuksien myyntitulot pienenivät.  

Vuoden 2013 liikevoitto oli 288 miljoonaa euroa (2012: 344). Divestointeihin liittyvien myyntivoittojen määrä oli 18 miljoonaa euroa (2012: 80).  

Syyskuussa Fortum ja Tukholman kaupunki ilmoittivat uusineensa sopimuksensa Fortum Värmen yhteisomistuksesta. Fortum Värme toimittaa sähköä ja lämpöä Tukholman alueelle. Sopimus astuu voimaan vuonna 2016 nykyisen osakassopimuksen rauetessa. 

Vuoden 2013 lopulla Heat-divisioonan sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 1 398 MW (2012: 1 569) josta 1 048 MW (2012: 1 315) oli Pohjoismaissa. Heat-divisioonan lämmöntuotantokapasiteetti oli yhteensä 7 943 MW (2012: 8 785), josta 5 751 MW (2012: 6 785) oli Pohjoismaissa.

Lämmönmyynti maittain
TWh 2013 2012 2011   Muutos
13/12
Suomi 5,4 5,8 8,5 -7 %
Ruotsi 8,3 8,5 8,5 -2 %
Puola 4,1 4,3 4,3 -5 %
Muut maat 1,2 1,1 1,3 9 %
Yhteensä 19,0 19,7 22,6 -4 %
Sähkönmyynti
TWh 2013 2012 2011 Muutos
13/12
Yhteensä 4,8 4,2 6,2 14 %
Kaukolämmön ja höyryn myynti,
TWh
Kaukolämmön ja höyryn myynti
maittain, TWh
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset