Vuosikertomus 2013 | In English |

Riskienhallinta­prosessi

Riskienhallintaprosessiin kuuluvat riskien tunnistus, arviointi, hallitseminen ja valvonta. Riskien tunnistamisesta ja arvioimisesta vastaavat pääasiassa divisioonat ja konserniyksiköt, jotka noudattavat konsernin ohjeistusta ja konsernin riskienhallinnan hyväksymiä ohjeita ja malleja. Jokainen yksikkö on vastuussa riskien hallinnoinnista soveltuvin toimenpitein. Hallinnointikeinoja voivat olla, joko yksittäisenä toimenpiteenä tai näiden yhdistelmänä, riskin lieventäminen, siirtäminen tai hyväksyminen.

Riskienhallintaprosessi

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset