Vuosikertomus 2013 | In English |

Osakkeenomistajat

Vuoden 2013 lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %. Suomen Eduskunta on valtuuttanut hallituksen vähentämään Suomen Valtion omistusta Fortumissa siten, että omistus ei laske alle 50,1 % osakepääomasta ja äänivallasta. 

Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 26,2 % (2012: 25,4 %). 

Osakkeenomistajat 31.12.2013
Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus %
Suomen valtio 450 932 988 50,76
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7 351 961 0,83
Kansaneläkelaitos 7 195 896 0,81
Valtion eläkerahasto 6 560 000 0,74
Kurikan kaupunki 6 203 500 0,70
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 964 300 0,56
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 954 834 0,56
Eläke-Fennia Keskinäinen vakuutusyhtiö 3 476 000 0,39
Keva 2 951 403 0,33
Schweizerische Nationalbank (ulkom.) 2 787 984 0,31
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2 300 000 0,26
Svenska litteratursällskapet i Finland 2 202 700 0,25
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 1 710 006 0,19
OP-Delta sijoitusrahasto 1 625 000 0,18
Hallintarekisteröidyt ja suora ulkomainen omistus* 229 790 979 25,87
Muut osakkeenomistajat yhteensä 153 359 494 17,26
Osakkeiden lukumäärä yhteensä 888 367 045 100,00
* Lukuunottamatta Schweizerische Nationalbankin omistusta
Osakasryhmän mukaan % osakkeiden
lukumäärästä
Suomalaiset osakkeenomistajat
Liikeyritykset 2,13
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2,74
Julkisyhteisöt 56,10
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2,02
Kotitaloudet 10,83
Ulkomaiset osakkeenomistajat 26,18
Yhteensä 100,00
Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2013
Osakkeita Osakkeen-
omistajien
lukumäärä
% osakkeen-
omistajista
Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeiden
lukumäärästä
1-100 33 180 25,12 1 980 533 0,22
101-500 53 752 40,70 14 426 381 1,63
501-1 000 22 363 16,93 16 413 674 1,85
1 001-10 000 21 390 16,20 55 195 035 6,21
10 001-100 000 1 262 0,96 29 132 710 3,28
100 001-1 000 000 103 0,08 30 136 102 3,39
1 000 001-10 000 000 21 0,01 64 257 134 7,23
yli 10 000 000 1 0,00 450 932 988 50,76
132 072 100,00 662 474 557 74,57
Rekisteröimättömät/selvittämättä olleet kaupat 31.12. 75 696 0,01
Hallintarekisteröidyt osakkeet 225 816 792 25,42
Yhteensä 888 367 045 100,00

Johdon osakeomistus 31. joulukuuta 2013

Vuoden 2013 lopussa toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat 346 106 osaketta (2012: 268 992) edustaen noin 0,04 % yhtiön osakkeista. 

Lisätietoa toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten osakeomistuksista ja kannustinohjelmista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 12 Henkilöstökulut

Yhtiökokouksen 2013 antamat valtuudet 

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai omien osakkeiden ostoon. 


X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset