Vuosikertomus 2013 | In English |

Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit

Fortumin missiona on tuottaa merkittävää lisäarvoa yhtiön osakkeenomistajille. Fortumin osakkeen arvo on noussut noin 9 % viidessä vuodessa. Samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi (DJ European Utilies) on laskenut 18 %. Samalla ajanjaksolla NASDAQ Helsinki Cap yleisindeksi on noussut 69 %.Vuoden 2013 aikana Fortumin osakekurssi

nousi noin 18 %, kun samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi nousi noin 7 % ja NASDAQ Helsinki Cap yleisindeksi nousi 26 %.

Vuonna 2013 osakevaihto oli yhteensä 465,0 miljoonaa osaketta (2012: 494,8) arvoltaan 7 027 miljoonaa euroa. Fortumin osakkeen korkein hinta NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2013 oli 18,18 euroa, alin 13,10 euroa ja osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 15,11 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 16,63 euroa (2012: 14,15). Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen päivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 14 774 miljoonaa euroa (2012: 12 570).

Helsingin pörssin lisäksi Fortumin osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla; esimerkiksi Boat-, BATS-, Chi-X- ja Turquoise-markkinoilla sekä OTC-markkinoilla. Vuonna 2013 kaikkien osakkeiden vaihto, ensisijainen

markkinapaikka mukaan lukien, oli 1 101 miljoonaa osaketta (2012: 1 097 ) arvoltaan noin 16 508 miljoonaa euroa (2012: 17 292). Vuonna 2013 noin 58 % (2012: 55 %) Fortum Oyj:n osakkeiden vaihdosta käytiin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Fortum on jatkanut rakenteellista ja operatiivista kehitystä strategiansa mukaisesti. Vuodesta 2000 alkaen Fortum on tehnyt yrityshankintoja 11 miljardilla eurolla ja myynyt omaisuutta 8 miljardilla eurolla.

1. Stora Enso voima-omaisuuden hankinta 1,9 mrd euroa                     

2. Jäljellä olevan 50 % hankinta Birkasta 3,6 mrd. euroa

3. Fortum Energie GmbH:n myynti 545 milj.euroa           

4. Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 61 %:iin

5. Norjan öljynetsintä ja -tuotantotoiminnan myynti 1,1 mrd. USD:lla

6. 800 miljoonan euron omaisuuserien vaihto, josta osuudet Hafslundissa ja Lenenergossa

7. Hafslundin osakkuuden nousu 31 %:iin  

8. Lenenergon osakkuuden nousu                

9. Neste Oilin osakkeiden jako osinkona ja osakkeiden myynti markkina-arvoltaan 3,8 mrd. euroa

10. Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 51,7 %:iin

11. Wroclawin hankinta 120 milj.euroa

12. E.ON Finland hankinta 713 milj.euroa

13. Venäläisen Lenenergon osakkuuden myynti 295 milj.euroa               

14. Osallistuminen TGC-1:n osakeantiin 243 milj.euroa

15. Venäläisen TGC-10:n hankinta (nykyinen OAO Fortum) 2,5 mrd. euroa

16. Ruotsissa Tukholman ulkopuolella sijaitsevien kaukolämpötoimintojen myynti, kokonaiskauppahinta noin 220 milj.euroa        

17. Lopullinen sopimus Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä 325 milj.euroa

18. Fortum sopi Fortum Energiaratkaisut Oy:n and Fortum Termest AS:n myynnin, kokonaiskauppahinta noin 200 milj.euroa

Stora Enso voima-omaisuuden hankinta 1,9 mrd euroa                         

Jäljellä olevan 50 % hankinta Birkasta 3,6 mrd. euroa

Fortum Energie GmbH:n myynti 545 milj.euroa           

Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 61 %:iin

Norjan öljynetsintä ja -tuotantotoiminnan myynti 1,1 mrd. USD:lla

800 miljoonan euron omaisuuserien vaihto, josta osuudet Hafslundissa a Lenenergossa

 

Hafslundin osakkuuden nousu 31 %:iin  

Lenenergon osakkuuden nousu                

Neste Oilin osakkeiden jako osinkona ja osakkeiden myynti markkina-arvoltaan 3,8 mrd. euroa

Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 51,7 %:iin

Wroclawin hankinta 120 milj.euroa

E.ON Finland hankinta 713 milj.euroa

 

Venäläisen Lenenergon osakkuuden myynti 295 milj.euroa               

Osallistuminen TGC-1:n osakeantiin 243 milj.euroa

Venäläisen TGC-10:n hankinta (nykyinen OAO Fortum) 2,5 mrd. euroa

Ruotsissa Tukholman ulkopuolella sijaitsevien kaukolämpötoimintojen myynti, kokonaiskauppahinta noin 220 milj.euroa        

Lopullinen sopimus Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä 325 milj.euroa

Fortum sopi Fortum Energiaratkaisut Oy:n and Fortum Termest AS:n myynnin, kokonaiskauppahinta noin 200 milj.euroa

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset