Vuosikertomus 2013 | In English |

Tuki yhteiskunnalle

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. Tavoitteena on, että yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille.

Vuonna 2013 Fortumin tuki yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,2 miljoonaa euroa (2012: 5,8), josta Fortumin säätiön myöntämien apurahojen osuus oli noin 432 000 euroa (2012: 780 000). Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla.

Fortumin tuki yhteiskunnalle
vuonna 2013 maittain, %
Fortumin tuki yhteiskunnalle
vuonna 2013 kohderyhmittäin, %

Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa

Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kehittää Fortumin liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystä sekä rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksia.

Suomeen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon perustettiin vuonna 2013 aurinkotalousprofessuuri, jonka tehtävänä on tutkia aurinkotalouteen liittyviä markkinamekanismeja ja lisätä alan opetusta. Fortum rahoittaa professuuria 75 % viiden vuoden ajan. Ensimmäiseksi aurinkotalousprofessoriksi valittiin Christian Breyer.

Ruotsissa Fortum kehittää yhdessä useiden sidosryhmien, kuten Kuninkaallisen teknisen korkeakoulun kanssa, kestävän kaupunkiasumisen ratkaisuja Norra Djurgårdsstadenin uudella

asuinalueella. Hankkeeseen kuuluu mm. älykkään sähköverkon kehittämistä sekä asumisen hiilijalanjäljen selvittämistä. Ruotsissa Fortum tutkii myös Karlstadin yliopiston kanssa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamismahdollisuuksia jokiympäristöissä.

Fortum on Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon vuonna 2013 perustetun aurinkotalousprofessuurin päärahoittaja.

Puolassa Fortum on vuosia tehnyt yhteistyötä Wroclawin ja Czestochowan teknillisten yliopistojen kanssa. Uusimmassa yhteistyöhankkeessa on selvitetty kaukokylmän tuottamista Wroclawin yliopiston kanssa.

Venäjällä Fortum tekee työntekijöidensä täydennyskoulutukseen ja energia-alan tutkimukseen liittyvää yhteistyötä Uralin federaatioyliopiston kanssa.

Latviassa Fortum toimii yhteistyössä Riian Teknillisen yliopiston ja Latvian maatalousyliopiston kanssa sekä Liettuassa Klaipedan teknillisen koulun kanssa järjestämällä opiskelijoille harjoituspaikkoja sekä tukemalla energia-alan kongresseja ja seminaareja.

Sponsoroinnilla tukea lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille

Vuonna 2013 Fortum sponsoroi Suomessa juniorijalkapalloa ja juniorilentopalloa Fortum Tutor -ohjelman avulla. Suomen Palloliiton kanssa toteutettavan juniorijalkapallo-ohjelman tavoitteena on taata jokaiselle lapselle innostava ja kannustava valmentaja. Noin 100 tutoria sparraa

juoniorijalkapallovalmentajia ja antaa heille hyödyllisiä välineitä valmennustyöhön.

Suomen Lentopalloliiton kanssa käynnistettiin tammikuussa 2014 juniorijalkapalloa vastaava ohjelma nuorten lentopallovalmennuksen vahvistamiseksi. Suomen Paralympialiiton kanssa järjestettiin Fortum Para School Day -kiertue, jolla kannustettiin lapsia ja nuoria liikunnan pariin omien valmiuksiensa puitteissa kymmenissä kouluissa eri puolilla maata.

Fortumin sponsorointihankkeet keskittyvät nuorten liikuntaan, kulttuuriin sekä paikallisyhteisöjen toimintaan kuten kaupunkiviihtyvyyteen.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset