Vuosikertomus 2013 | In English |

Olennaisuusarviointi

Fortumin kestävän kehityksen raportointi perustuu sidosryhmien kannalta keskeisten toimintojen ja niiden vaikutusten kuvaamiseen. Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme kattavasti ja läpinäkyvästi kaikki merkittävät sidosryhmämme huomioiden. Raporttimme on kolmannen osapuolen varmentama.          

Fortum siirtyy GRI G4-ohjeiston mukaiseen raportointiin vuoden 2014 aikana ja ensimmäinen G4-ohjeiston mukainen kestävän kehityksen raportti julkaistaan keväällä 2015. G4-ohjeisto korostaa sidosryhmien ja yhtiön toiminnan kannalta merkittävien näkökohtien raportointia. Fortum uusii sidosryhmäanalyysinsä keväällä 2014, jotta sidosryhmien odotukset ja kerätty tieto palvelisivat mahdollisimman hyvin siirtymistä G4-raportointiin.

Edellisen kerran kattava sidosryhmäanalyysi tehtiin vuonna 2010. Sen jälkeen Fortum on arvioinut eri sidosryhmille olennaisia asioita vuosittaisessa One Fortum -sidosryhmätutkimuksessa nousseiden sekä yhtiön sidosryhmävuorovaikutuksen kautta tunnistettujen teemojen perusteella. Vuoden 2013 raporttia varten Fortum käytti lisäksi ulkopuolisena benchmark-vertailuna konsultointiyhtiö TwoTomorrowsin julkaisemaa TVR-raporttia sekä GRI:n julkaisemaa Sustainability Topics for Sectors -raporttia.

Fortumin olennaisiksi arvioimista näkökohdista CO2-päästöt ja ilmastonmuutoksen hillintä, toiminnan operatiivinen turvallisuus, energianjakelun varmuus ja voimalaitosten käytettävyys sekä  asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys vastaavat erittäin hyvin TwoTomorrowsin olennaisuusarviointia. Näille näkökulmille Fortum on myös asettanut konsernitasoisia tavoitteita.   

Konsernitason tavoite on myös energiatehokkuudelle, joka on yksi GRI:n tunnistamista näkökohdista. GRI listaa myös energian eri tuotantomuodot ja erityisesti uusiutuvien energialähteiden käytön merkittäviksi näkökohdiksi. Myös Fortum uskoo tulevaisuuden energiantuotannon perustuvan aurinkotalouteen ja esittelee tässä raportissa aurinkotalouteen kuuluvat tuotantomuodot omana kokonaisuutenaan.

Koska GRI nostaa valtiolta saadun tuen yhdeksi oleelliseksi taloudellisen vastuun näkökulmaksi, on Fortum liittänyt tämän tiedon osaksi vuoden 2013 raportointia.

Kestävän kehityksen näkökulmien arviointi

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset