Vuosikertomus 2013 | In English |

Viranomaiset ja alan organisaatiot

Viranomaisyhteistyö on tärkeää energia-alalla. Fortum käy aktiivista vuoropuhelua energia-alan keskeisistä kysymyksistä ja julkaisee vuosittain kannanottoja keskeisiin asiakysymyksiin.

Olemme mukana suorasti ja epäsuorasti noin 62:ssa toimialajärjestössä ja -organisaatiossa EU-tasolla ja toimintamaissamme. Tuomme aktiivisesti esiin näkemyksiämme energiapoliittisissa kysymyksissä ja tarjoamme energia-alan asiantuntemuksemme yhteiskunnan päättäjien ja alan organisaatioiden käyttöön. Lista energia-alan järjestöistä löytyy Fortumin internet-sivuilta.

Edunvalvonnan teemat vuonna 2013

Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi verokysymyksiin, etenkin ns. voimalaitosveroon ja sähkömarkkinalain muokkaukseen. Myös Ruotsissa verokysymykset, etenkin vesivoimalaitosten kiinteistövero, olivat keskeisesti esillä.

Lämmön hinta kuluttajille on merkittävä kysymys kaikissa Baltian maissa. Keskityimme kilpailukyvyn varmistamiseen ja kaukolämmön vapauttamiseen liittyvien kysymysten lisäksi

energia-alan muihin lainsäädäntökysymyksiin, kuten erilaisiin tukiin ja niihin suunniteltuihin takautuviin muutoksiin. Liettuassa seurattiin myös jätteenkäsittelykysymyksiä tarkasti, Fortum käynnisti vuonna 2013 uuden jätteenpolttolaitoksen Klaipedassa.

Venäjällä Fortum keskittyi energiatehokkuuteen ja sähkö- ja kaukolämpömarkkinoiden lainsäädäntöön. Isännöimme useita Venäjän federaation ja aluehallinnon viranomaisryhmien vierailuja muissa toimintamaissamme lisätäksemme sähkö- ja lämpömarkkinoiden ymmärrystä. Venäjällä eniten keskustelua herätti lämpömarkkinoita ja lämmön hinnoittelua koskeva lainsäädäntö, ennen muuta ehdotus uuden markkinamallin luomisesta lämpöliiketoimintaan.

EU:n tasolla edustajamme keskustelivat EU:n tulevan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteista, päästökauppajärjestelmästä ja energiasisämarkkinoiden toimivuudesta.

Tämän lisäksi keskusteltiin erilaisten poliittisesti asetettujen tavoitteiden ja ohjauskeinojen vaikutuksesta energian hintoihin ja siten EU-alueen teollisuuden kilpailukykyyn.

Marraskuussa 2013 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Rekisteri tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon. Fortumin edunvalvonnasta vastaa toimitusjohtajalle raportoiva yhteiskuntasuhteet-yksikkö eikä yhtiö käytä edunvalvontatyössä kolmansia osapuolia.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset