Vuosikertomus 2013 | In English |

Tiedotusvälineet

Fortumin toiminta on median näkökulmasta kiinnostavaa etenkin Pohjoismaissa, koska olemme merkittävimpiä pörssilistattuja yhtiöitä Suomessa ja kuulumme suurimpiin energia-alan toimijoihin myös Ruotsissa.

Pörssilistatun yhtiön viestintää säätelevät lait ja määräykset asettavat raamit viestinnällemme. Listayhtiönä, joka on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, noudatamme Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatamme Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeja, muita keskeisiä lakeja sekä Finanssivalvonnan asetuksia. Fortum noudattaa myös Euroopan unionin suosituksia, jotka koskevat julkisesti noteerattuja yhtiöitä. 

Avoimen ja oma-aloitteisen viestinnän avulla haluamme varmistaa, että sidosryhmillämme on käytössä riittävät tiedot päätöksistä ja seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan myös Fortumin osakkeen arvoon. Aktiivisella ja johdonmukaisella viestinnällä haluamme myös lisätä yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa koskevaa tietämystä.

Valtion enemmistöomistusosuus lisää yhtiön kiinnostavuutta niin median kuin kansalaistenkin silmissä Suomessa. Muissa toimintamaissaan Fortum on ulkomainen energia-alan toimija. Viestintäperiaatteidensa mukaisesti Fortum viestii sidosryhmiensä kanssa tasapuolisesti, avoimesti ja oikea-aikaisesti. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua median kanssa esimerkiksi mediatapaamisissa, lehdistövierailuilla, tutustumiskäynneillä ja vastaamalla haastatteluihin sekä median päivittäisiin yhteydenottoihin.

Vuonna 2013 jatkoimme kriisiviestintävalmiuksiemme vahvistamista laatimalla erilliset konsernilaajuiset viestintäohjeet kaukolämmön poikkeustilanteisiin. Maaliskuussa osallistuimme kansainväliseen Loviisan ydinvoimalaitosta koskevaan kriisiviestintäharjoitukseen. Myös läsnäoloamme sosiaalisessa mediassa tehostettiin kaikissa toimintamaissamme.

Nyaganin voimalaitoksen vihkiäisiin Venäjällä osallistui yli 180 tiedotusvälineiden edustajaa eri puolilta Venäjää ja Eurooppaa.

Vuoden aikana järjestimme lukuisia paikallismediatapaamisia kaikissa toimintamaissamme sekä laitosvihkiäisiä Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Tapasimme näissä tilaisuuksissa satoja median edustajia. Suurin tilaisuuksista oli Nyaganin voimalaitoksen vihkiäiset Venäjällä, johon osallistui yli 180 tiedotusvälineiden edustajaa eri puolilta Venäjää ja Eurooppaa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset