Vuosikertomus 2013 | In English |

Paikallisyhteisöt

Fortum tekee läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa voimalaitospaikkakunnillaan. Fortum on toiminta-alueillaan tärkeä työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Lisäksi investointimme parantavat paikallista infrastruktuuria.

Otamme paikallisyhteisöt huomioon voimalaitosten kunnossapito-, parannus- ja ympäristötyössä ja tapaamme paikallisia asukkaita muun muassa laitosten avoimien ovien päivillä.

Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2013:

 • Suomessa ja Ruotsissa Fortum tukee hankkeita, joilla vähennetään vesivoimatuotannon ympäristöhaittoja sekä tuetaan luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Yhteistyötä tehdään yliopistojen, paikallisten viranomaisten, kalastajien ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Lukuisissa hankkeissa kunnostetaan jokialueita ja parannetaan näin kalojen ja mm. jokihelmisimpukoiden elinolosuhteita. Suomessa Oulujoella toteutettiin myös useita vesien virkistyskäyttöä, etenkin uintia ja veneilyä, helpottavia hankkeita. Oulujoen hanke on
 • osa puitesopimusta, jonka perusteella alueen kunnat, Fortum ja ympäristöviranomaiset tekevät jatkuvaa tiivistä yhteistyötä.
 • Oulujoen vesistössä Fortum selvitti yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa, miten tulvia voitaisiin parhaiten vähentää vesistön säännöstelyä kehittämällä. Selvityksestä järjestettiin useita keskustelutilaisuuksia paikallisten asukkaiden kanssa. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa vesien säännöstelystä ja käytiin keskustelua vesivoimatuotannosta yleisemminkin.
 • Fortumin vesivoiman ympäristötöistä merkittävä osa kohdistuu kalastovaikutuksiin. Fortum pyrkii jakamaan tietoa näistä sekä rahoittamistaan tutkimushankkeista osallistumalla paikallisten kalastusalueiden ja osakaskuntien tilaisuuksiin sekä vaelluskalafoorumin toimintaan.
 • Fortum on mukana valaistusprojekteissa kaupungeissa ja kunnissa. Tukholmassa toteutettiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa vuonna 2013 energiatehokas valaistus Tukholman suosittujen juoksu- ja kävelyreittien varrella. Kaupunkilaiset äänestivät valaistuksen sijainneista. Fortum on myös tukenut Tukholman kaupungin kanssa hyväntekeväisyyskampanjaa, jolla pyritään auttamaan kodittomia ihmisiä.
 • Ruotsissa Fortum järjesti koululaisten Älvstädarna-hankkeen, jossa siivottiin 30 tonnia roskia yhden päivän aikana kolmen suuren joen lähiympäristössä. Yli 1 000 nuorta keräsi varoja virkistystoimintaansa siivoamalla jokien lähiympäristöä Fortumin vesivoima-alueilla Värmlannissa, Taalainmaalla, Hälsinglandissa ja Härjedalenissa.
 • Loviisan ydinvoimalaitos julkaisee sidosryhmille Naapurina voimala -lehteä ja järjestää säännöllisiä keskusteluja Loviisan alueen asukkaiden ja kaupungin edustajien kanssa.
 • Fortum on käynyt viimeisen kolmen vuoden aikana aktiivista keskustelua vesivoiman kehittämisestä paikallisten viranomaisten, poliitikkojen ja järjestöjen kanssa Ranskassa. Fortum järjesti Ranskan ja pohjoismaisten toimijoiden välillä tapahtuman, jossa keskusteltiin vesivoimasta, biomassasta ja valtamerienergiasta.
 • Venäjällä Fortum tukee erilaisia yhteistyöhankkeita voimalaitospaikkakunnillaan Tšeljabinskissä, Tjumenissa, Tobolskissa ja Njaganissa. Tuemme paikallistasolla muun muassa lasten urheilukoulua ja jääkiekkojoukkuetta sekä erilaisia kulttuuri- ja asukastapahtumia.
 • Klaipedan jätteenpolttolaitoksen avajaiset pidettiin toukokuussa Liettuan ja Suomen tasavallan presidenttien läsnäollessa. Syyskuussa Jelgavassa Latviassa, pidettiin CHP-laitoksen avajaiset, johon osallistuivat Latvian ja Suomen tasavallan presidentit. Tapahtumat toivat laajasti näkyvyyttä sähkön ja lämmön yhteistuotantoteknologialle (CHP) tiedotusvälineissä. Laitoksella on vieraillut suuri joukko ryhmiä ensimmäisten käyttökuukausien aikana.
 • Puolassa Fortum tapasi paikallisia asukkaita erilaisissa voimalaitoskuntien järjestämissä tapahtumissa. Avoimet ovet -tapahtuma järjestettiin CHP-laitoksella Zabrzessa ja Czestochowassa. Neljällä Fortumin toimintapaikkakunnalla (Bytom, Czestochowa, Wroclaw ja Zabrze) 1 000 juoksijaa osallistui Fortumin Honorary Energy Donor -ohjelmaan maalis-syyskuun välillä. Fortum antoi lahjoituksen hyväntekeväisyyteen ohjelman jälkeen.
 • Puolassa Fortum on kolmena vuotena peräkkäin tukenut lahjakkaita, vaikeissa oloissa kasvaneita Silesian alueen lapsia mm. järjestämällä työpajoja ja myöntämällä apurahoja. Vuoden aikana 120 lasta osallistui Fortumin järjestämiin työpajoihin.
 • Intiassa Bhilwarassa Fortum on varustanut kolme koulua aurinkopaneeleilla, jotka kattavat koulujen energiatarpeen kattavasti ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Kouluissa on yhteensä 1 200 oppilasta.
 • Intiassa Fortum on myös mukana World Visionin Weconomy Start –hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää win-win-malli paikallisen bioenergian höydyntämiseksi Fortumin CHP-laitoksilla.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset