Vuosikertomus 2013 | In English |

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat, sijoittajat ja analyytikot ovat keskeinen sidosryhmämme. Pörssiyrityksenä Fortumin velvollisuus on toimittaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa säännöllisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

Fortum Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssissä. Vuoden 2013 lopussa Fortumilla oli 132 072 (2012: 124 451) osakkeenomistajaa. Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %. Osakkeista 26,2 % (2012: 25,4 %) oli ulkomaisessa omistuksessa.

Fortumin avoimuusperiaatteen mukaisesti sijoittajasuhdetoiminto varmistaa, että sidosryhmät saavat oikeaa ja riittävää tietoa säännöllisten tapaamisten kautta sekä Fortumin sijoittajasivuilta. Fortumin sijoittajasuhteiden keskeisiä arvoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja helppo lähestyttävyys.

Tukeakseen sidosryhmäyhteistyötä Fortumin sijoittajasuhdetoiminnon edustajat tapaavat sijoittajia ja analyytikoita säännöllisesti neljännesvuositulosten julkistuksen yhteydessä, sijoittajatapaamisissa, road show’ssa ja yhtiökokouksessa.

Sijoittajasuhdetoiminto ja ylin johto pitävät yhteyttä analyytikoihin, osakkeenomistajiin ja potentiaalisiin sijoittajiin myös seminaareissa ja konferensseissa Suomessa ja ulkomailla. Tilaisuuksissa Fortum esittelee yhtiölle kulloinkin tärkeitä asioita ja keskustelee niistä sidosryhmien kanssa. Joidenkin sijoittajien kanssa on järjestetty erityisesti kestävän kehityksen kysymyksiä käsitteleviä keskusteluja.

Vuoden aikana Fortum tapasi noin 200 sijoitusalan ammattilaista kahdenkeskisissä tapaamisissa tai muissa tilaisuuksissa. Vuonna 2013 sijoittajatapahtumia järjestettiin Pohjoismaissa, muissa Euroopan maissa sekä USA:ssa ja Kanadassa.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset