Vuosikertomus 2013 | In English |

Järjestöt

Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun. Lisäksi toteutamme useat sponsorointihankkeemme yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Fortum tekee yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa sähkötuotteiden ympäristömerkintöjen osalta Suomessa ja Ruotsissa. Osallistumme myös paikallisiin projekteihin, jotka tähtäävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai liittyvät lähiympäristön suojeluun. Osa ympäristöhankkeista rahoitetaan ympäristömerkityn sähkön myyntituloilla.

Fortum on jo vuodesta 2006 tukenut John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hanketta, joka torjuu Itämeren rehevöitymistä ja tarjoaa merenkulun ratkaisuja estääkseen öljyonnettomuuksia Suomenlahdella. Vuonna 2013 Fortum tuki hanketta 75 000 eurolla.

Ruotsissa Fortum tukee lohen ja taimenen istutuksia Tukholman kaupungin vesistöihin, jotta kaupungin keskustan virkistyskalastusmahdollisuudet voidaan säilyttää.

Fortum on mukana Bettercoal-aloitteessa, joka edistää kestävän kehityksen periaatteita hiilen louhinnassa. Ruotsissa olemme jäsenenä kestävää metsänhoitoa edistävässä FSC-organisaatiossa sekä maailman luonnonsäätiön (WWF) Global Forest and Trade Network -toiminnassa. Nämä hankkeet tähtäävät polttoaineen vastuullisuuden varmistamiseen ja ovat ensisijaisesti liiketoimintalähtöistä vuorovaikutusta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset