Vuosikertomus 2013 | In English |

Sähkön kysyntäjousto

Fortum lisää asiakkaidensa sähkönkysynnän joustoa edistämällä sähkön etäluentaa ja tarjoamalla kysynnän mukaan hinnoiteltuja sähkösopimuksia.

Sähkönsiirron mittava etäluentahanke on merkittävä askel kysynnän jouston edistämiseksi. Vanhojen sähkömittareiden korvaaminen uusilla sähkömittareilla parantaa sekä kuormituksen hallintaa että lisää mahdollisuuksia energiansäästöön. Fortumin kaikki sähkönjakeluasiakkaat Suomessa ja Ruotsissa ovat etäluennan piirissä. Norjassa järjestelmän suunnittelu jatkuu, ja etäluentaa koskeva velvoite astuu voimaan 1.1.2019.

Etäluettavat sähkömittarit rekisteröivät sähkönkulutuksen tunneittain. Kaikki Fortumin sähköasiakkaat, joilla on etäluettava mittari, voivat seurata sähkönkulutustaan vuosi-, kuukausi-, päivä- tai tuntitasolla Fortumin verkkopalvelussa.

Etäluettavien mittareiden ansiosta sähkölaskutus perustuu toteutuneeseen kulutukseen entisten arvio- ja tasauslaskujen sijaan. Toteutuneeseen kulutukseen pohjautuva sähkölasku on asiakkaille helpommin ymmärrettävä ja lisää tietoisuutta sähkön käytöstä.

Suomessa tarjolla olevissa markkinapohjaisesti tuntihinnoitelluissa sähkönmyyntituotteissa sähkön hinta perustuu pohjoismaisen NordPool Spot -sähköpörssin tuntiperusteiseen spot-hintaan. Tuntihinnoiteltu sähkösopimus yhdistettynä tuntitason sähkönmittaukseen mahdollistaa asiakkaille sähkönkulutuksen ohjaamisen edullisimpiin ajankohtiin.

Asiakkaat voivat seurata omaa kulutustaan internet- ja mobiilipalvelujen avulla. Palvelut auttavat asiakkaita seuraamaan energiankulutustaan sekä näkemään

energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset omaan kulutukseen. Tätä kautta asiakkaat saavat paremman kuvan sähkönkäytöstään ja voivat myös vaikuttaa siihen.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset