Vuosikertomus 2013 | In English |

Asiakkaat

Fortumilla on useita miljoonia asiakkaita ja asiakastyytyväisyys on Fortumille ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2013 toimme markkinoille lukuisia uusia kuluttajatuotteita ja jatkoimme investointeja jakeluverkon luotettavuuden parantamiseksi. Paransimme edelleen tiedonkulkua energian jakelun häiriötilanteissa ja otimme käyttöön uusia sosiaalisen median kanavia.

Fortumilla on 1,2 miljoonaa sähköasiakasta sekä 1,6 miljoonaa sähkönsiirtoasiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myymme sähköä pohjoismaiseen sähköpörssiin sekä Venäjän sähköpörssiin. Fortum toimittaa lämpöä usealle miljoonalle ihmiselle kymmenissä kaupungeissa kahdeksassa maassa sekä lämpöä ja höyryä teollisuudelle.

Arvioimme asiakastyytyväisyyttä ja asiakkailta saatua palautetta säännöllisesti, jotta voisimme yhä paremmin vastata heidän odotuksiinsa. Asiakkaat osallistuvat myös tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Vuonna 2013 Fortumin asiakastyytyväisyys kaikissa divisioonissa parani edellisvuoteen verrattuna. Useimmissa liiketoiminnoissa asiakastyytyväisyys parani eniten asiakasneuvonnan ja hinnan osalta. Kehitämme jatkuvasti näitä osa-alueita vastataksemme asiakkaiden odotuksiin.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset