Vuosikertomus 2013 | In English |

Sidosryhmäyhteistyö

Fortum tiedostaa toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Vuoropuhelu, palaute ja hyvä yhteistyö ovat keskeiset keinot edistää yhteisymmärrystä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuuteemme kuuluu sidosryhmien näkemysten jatkuva kartoittaminen ja tasapainon löytäminen sidosryhmiemme erilaisten odotusten välillä.

Sidosryhmäyhteistyön johtaminen jakaantuu Fortumissa sidosryhmien mukaan usealle taholle, erityisesti viestintä-, yhteiskuntasuhde- ja henkilöstöjohtajille, kestävän kehityksen johtajalle, sähkön ja lämmönmyynnistä vastaaville johtajille sekä useille asiantuntijatahoille. Fortum käy kasvavassa määrin vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa myös sosiaalisen median kanavissa toimintamaissaan.

Sidosryhmätyötä johdetaan pääasiassa sidosryhmittäin tai vuorovaikutusteemoittain. Keskeisimmille vuorovaikutuksen osa-alueille, kuten yhteiskuntasuhteet sekä viestintä ja asiakasviestintä, on laadittu vuosisuunnitelmat.

Fortumilla on epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä tavoitteenaan edistää Fortumin liiketoimintoja. 

Vuonna 2013 neuvottelukuntaan kuului 13 Fortumin sidosryhmien edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa.

Kokoukset kutsuu koolle yhtiön johto ja niihin osallistuu käsiteltävistä aiheista riippuen mahdollisesti myös muita henkilöitä.

Raportoimme avoimesti vuoropuheluista sidosryhmiemme kanssa sekä toimintamme vaikutuksista. Vuosiraportoinnissa keskitymme osakkeenomistajiin, sijoittajiin, analyytikoihin, päättäjiin ja mediaan. Toimintaamme vaikuttavat myös muut tärkeät sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, palvelun- ja tavarantoimittajat sekä kansalaisjärjestöt.

Tietoa kyselytutkimuksilla

Toteutamme useita sidosryhmäyhteistyötä koskevia kyselytutkimuksia vuosittain yhdessä kolmansien osapuolten

kanssa. Sidosryhmäkyselyiden tavoitteena on auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin.

Tutkimukset tarjoavat myös tietoa nousevista kestävän kehityksen trendeistä ja riskeistä yhtiön toiminnalle. Seuraamme ja arvioimme säännöllisesti julkista keskustelua toimintamaissamme.

Sidosryhmien näkemyksiä kartoitetaan ja sidosryhmäyhteistyön onnistumista mitataan järjestelmällisesti erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä.

Keskeisimpiä säännöllisesti toteutettavia tutkimuksia ja kyselyjä on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Tutkimusten tuloksia hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkailta saatava palaute

ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä. Lisäksi toimintamme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään käsityksiämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden kytkennöistä liiketoimintaamme.

Tutkimus/kysely Kohderyhmät Kohdemaat Toteutusfrekvenssi
One Fortum Asiakkaat Suomi, Ruotsi, Norja Vuosittain
Julkishallinto Puola, Baltian maat,
Pääomamarkkinat Venäjä
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Henkilökunta
EPSI- Sähkönmyynti- Suomi, Ruotsi, Norja Vuosittain
asiakastyytyväi- asiakkaat
syystutkimukset
PR-barometri Media Suomi, Ruotsi, Puola, Vuosittain
Baltian maat, Venäjä
Mediaseuranta Media Kaikki toimintamaat Päivittäin
Opiskelija- Opiskelijat Suomi, Ruotsi Vuonna 2013 Suomessa toteutettiin
tutkimukset T-Median ja Universumin
työnantajatutkimukset sekä Talentumin
Uratie-tutkimus. Ruotsissa tehtiin
Universumin työnantajatutkimus.

Sosiaalinen media

Fortum on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median läsnäolomme on pääasiassa maakohtaista, ja toimintamaidemme välillä on joitakin eroja palveluiden käytössä. Palveluista Facebook ja Twitter ovat sosiaalisen median pääkanavamme. Niiden lisäksi hyödynnämme myös muita sosiaalisen median palveluja, kuten LinkedIniä, Youtubea ja blogeja. 

Facebookissa haluamme keskustella asiakkaidemme ja suuren yleisön kanssa Fortumista ja energia-alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Olemme myös palvelleet sitä kautta asiakkaitamme sähkönjakelun ja kaukolämmön häiriötilanteissa. Twitterissä tiedotamme ja käymme vuoropuhelua asiakkaidemme, suuren yleisön, median, järjestöjen ja mielipidevaikuttajien sekä muiden yritysten kanssa. Twitterissä keskustelunaiheina ovat niin ikään

ajankohtaiset tekemisemme ja energia-alan kiinnostavat uudet asiat. Olemme hyödyntäneet myös Twitteriä asiakasviestinnässä sähkön- ja lämmönjakelun häiriötilanteissa.

Lue lisää

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset