Vuosikertomus 2013 | In English |

Ydinjätteen loppusijoitus

Suomessa ja Ruotsissa ydinjätteen tuottajat ovat vastuussa ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, jonka Fortum ja Teollisuuden Voima Oyj omistavat. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan Olkiluodon loppusijoitustilaan Eurajoelle. Posiva Oy jätti loppusijoituslaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2013 aikana on toimitettu lisäselvityksiä rakentamisluvan viranomaistarkastuksessa esille nousseisiin erityiskysymyksiin. Valmius loppusijoitustoiminnan aloittamiseen on arvioitu olevan noin vuonna 2020.

Ruotsissa Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) huolehtii nykyisten laitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Yhtiön maaliskuussa 2011 jättämä loppusijoitustilan ja kapselointilaitoksen rakentamista koskeva lupahakemus on viranomaisten käsiteltävänä. Loppusijoitustilaa suunnitellaan Forsmarkiin. Rakentamisen ja koekäyttöjakson jälkeen loppusijoitustoiminta olisi mahdollista aloittaa ensi vuosikymmenen lopulla. 

Suomessa Fortum päivitti vuoden 2013 aikana ydinjätehuoltoon liittyvän teknisen suunnitelman ja sen kustannusarvion. Suunnitelma ja kustannusarvio sisältävät myös laitoksen käytöstäpoiston.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset