Vuosikertomus 2013 | In English |

Ydinjätehuolto

Ydinsähkön tuotannossa muodostuu radioaktiivista jätettä sekä tavanomaista jätettä. Loviisan ydinvoimalaitoksen ja Fortumin osaomisteisten ydinvoimalaitosten ydinjätteiden loppusijoitusratkaisut ovat kehityksen kärjessä maailmanlaajuisesti.

Ydinvoimalaitoksen toiminnassa syntyvä jäte kuuluu joko tavanomaisen (ei-radioaktiivisen) tai radioaktiivisen jätehuollon piiriin. Tavanomaista jätettä syntyy normaalin työympäristön tavoin esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa ja toimistotöissä. Radioaktiivinen jäte jaetaan aktiivisuutensa perusteella joko matala-, keski- tai korkea-aktiiviseen jätteeseen.

Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan laitosalueelle rakennettuun, kallioon louhittuun loppusijoitustilaan, jolle laadittiin määräaikainen turvallisuusarvio vuonna 2013. Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistojätettä varten loppusijoitustilaan rakennetaan aikanaan omat tilat. Käytöstäpoistojätteen loppusijoitukselle tehdään oma ympäristövaikutusten arviointinsa, jota seuraa vastaava luvitusmenettely kuin voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen tapauksessa.

Nestemäisen jätteen varaston ja kiinteytyslaitoksen viimeistelyjä jatkettiin. Kiinteytyslaitos on tarkoitus ottaa tuotannolliseen käyttöön vuoteen 2016 mennessä.

Korkea-aktiivinen ydinjäte välivarastoidaan Loviisan voimalaitoksella kunnes se aikanaan loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan ydinjätteen loppusijoitustilaan.

Reaktorista käytön jälkeen poistettavat polttoaineniput säilytetään aluksi muutaman vuoden ajan reaktorirakennuksen syvissä vesialtaissa ja sen jälkeen välivarastossa vesialtaissa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset