Vuosikertomus 2013 | In English |

Ydinturvallisuuden jatkuva kehittäminen

Ydinturvallisuus ja erityisesti valmiudet äärimmäisten ulkoisten tapahtumien varalta nousivat keskustelun aiheeksi Fukushiman onnettomuuden jälkeen vuonna 2011. Sen myötä EU käynnisti ydinvoiman turvallisuusarvioinnit, niin sanotut stressitestit, joiden rinnalla tehtiin myös kansallisia selvityksiä. Stressitestien jälkeen ja niiden aikana tehdyn työn pohjalta EU-komissio antoi ehdotuksen ydinturvallisuusdirektiivin uudistamiseksi kesällä 2013. Uusi direktiiviehdotus on EU-neuvoston käsittelyssä.

Vuonna 2012 toteutuneiden turvallisuusarviointien mukaan Fortumin ydinvoimalaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa ulkoisiin tapahtumiin liittyvät suunnitteluperusteet ovat oikeat. Loviisan voimalaitoksella tärkeimmät kehityskohteet liittyvät merivedestä riippumattomien jäähdytystornien suunnitteluun ja tulvasuojelun parantamiseen erittäin epätodennäköisen poikkeuksellisen korkean merivedenpinnan varalta.

Näiden toimenpiteiden suunnittelua jatkettiin ja ne toteutetaan vuotuisten investointiohjelmien puitteissa. Uusi merivedestä riippumaton jäähdytysjärjestelmä päätettiin rakentaa vuoden 2014 aikana. Järjestelmä parantaa varautumista ääritilanteisiin, joissa merivettä ei jostain syystä voitaisi käyttää normaalisti voimalaitoksen jäähdytysvetenä.

Vuonna 2014 Loviisan voimalaitokselle rakennettava merivedestä riippumaton jäähdytysjärjestelmä parantaa laitoksen varautumista ääritilanteisiin.

Ruotsissa Oskarshamnin ja Forsmarkin laitokset ovat esittäneet säteilyturvallisuusviranomaiselle suunnitelmansa

turvallisuuden parantamiseksi. Viranomaiset tulevat edellyttämään laitoksilta muun muassa riippumatonta hätäsyöttövesijärjestelmää ja voimakkaampaa keskittymistä laitosten ikääntymisen analysointiin.

Kehittämistoimia vuonna 2013

Kehitämme ydinvoimalaitostemme turvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Loviisan voimalaitoksella pienennettiin raskaisiin nostoihin liittyviä riskejä ja lisättiin varavoimadieselille vaihtoehtoinen kaapeliyhteys. Käynnistimme myös Loviisan voimalaitoksen laajamittaisen määräaikaisen turvallisuusarvioinnin, jonka tulokset luovutetaan Säteilyturvakeskukselle vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Fortumin ydinvoimaan liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on taata ensiluokkainen ydinturvallisuus ja ydinjätteen hallinta sekä hyvä polttoaineen käytön hyötysuhde. Omien tutkimusohjelmiensa lisäksi Fortum on mukana Suomen kansallisissa tutkimusohjelmissa sekä osallistuu ruotsalaisen ydinvoimatutkimuksen kehittämiseen.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset