Vuosikertomus 2013 | In English |

Turvallisuus ja käytettävyys

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoiman vastuullisesta käytöstä. Ydinvoimalaitostemme turvallisuustaso on korkea, ja kehitämme jatkuvasti laitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Vuonna 2013 Loviisan ydinvoimalaitoksemme tuotti 8,04 TWh sähköä, mikä oli noin 9 % Suomen sähköntuotannosta. Voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti mitattuna erinomainen, 92,5 %. Maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Molempien laitosyksiköiden vuosihuolloissa oli vuorossa niin sanottu polttoaineenvaihtoseisokki, jolloin ei suoritettu laajoja muutos- tai korjaustöitä. Lisäksi voimalaitoksella oli vuoden aikana kolme korjausseisokkia.

Loviisan voimalaitoksella kirjattiin vuoden aikana kaksi turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa (INES 1 -luokka kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n käyttämällä asteikolla). Tapahtumista ei ollut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. IAEA:n määritelmän mukaan INES 1 -luokan tapahtumat eivät vaaranna turvallisuutta, mutta osoittavat kuitenkin puutteita turvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä.

Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin oli erinomainen, 92,5 %, kun kyseisen laitostyypin kerroin maailmalla oli keskimäärin 83 %.

Käytettävyys osaomisteisissa ydinvoimalaitoksissa oli hyvä lukuun ottamatta Oskarshamnin yksiköitä 1 ja 3. Pitkittyneet korjaustoimet ja käytettävyysongelmat Oskarshamn 1:llä jatkuivat aina laitoksen käynnistämiseen saakka tammikuussa 2014. Syksyllä Oskarshamn 3:n turbiinilaitoksella havaittiin laitosmuutosta vaativa ongelma, mikä rajoittaa laitoksen tehoa kevään 2014 vuosihuoltoon asti.

Ruotsin ydinturvallisuusviranomaisen (SSM) asettamaan Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen erityistarkkailuun liittyvä toiminnan parannusohjelma eteni vuonna 2013 suunnitellusti.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset