Vuosikertomus 2013 | In English |

Modernisoinnit ja tehonkorotukset

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien yksiköiden hyötysuhdetta ja sähkötehoa on vuosien kuluessa nostettu laitosta modernisoimalla, ja työ jatkuu tulevina vuosina. Ydinvoiman tehonkorotuksia tehdään myös Ruotsissa sijaitsevissa osaomisteisissa laitoksissamme.

Loviisan voimalaitoksen korkeapaineturbiinit on päätetty modernisoida vuosina 2014-2017.  Lisäksi turbiinilaitoksen kahdeksan kosteudenerottimella varustettua välitulistinta modernisoidaan vuosina 2015-2017. Modernisointien myötä laitoksen sähköteho kasvaa yhteensä noin 29 MW. Nämä ovat esimerkkejä hankkeista, joilla varmistamme laitosyksiköiden luotettavan sähköntuotannon niiden käyttöiän loppuun saakka.  

Tehonkorotuksiin liittyvät hankkeet jatkuivat Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksilla. Forsmark 2:n tehonkorotuksen kevääseen 2013 siirtynyt koekäyttöjakso saatiin suunnitellusti päätökseen toukokuussa ja laitoksen teho nousi vuoden aikana 996 MW:sta 1120 MW:iin. Oskarshamnin 2 -yksikkö pysäytettiin kesäkuussa laajaan seisokkiin laitoksen turvallisuutta parantavien muutosten sekä tehonkorotukseen tähtäävien ennakkovalmistelujen toteuttamiseksi.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset